Wizyta młodych sędziów z Niemiec

30 stycznia br. siedzibę Małopolskiej "Solidarności" odwiedziła grupa aplikantów sędziowskich z Sądu Rejonowego w Dreźnie, która spotkała się z zastępcą przewodniczącego Małopolskiej "Solidarności" Adamem Gliksmanem.

Tematem blisko dwugodzinnego spotkania była zarówno historia "Solidarności", jak i kwestie dotyczące obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Gości z Niemiec interesowały m.in. zagadnienia związane z respektowaniem prawa pracy w Polsce, opinii NSZZ "Solidarność" na temat przeprowadzanej przez rząd reformy sądownictwa, relacje związku z partiami politycznymi oraz głównych zadań i celów "Solidarności".

Spotkania Małopolskiej "Solidarności" z młodymi adeptami prawa mają już dwudziestoletnią tradycję.