Opłatkowe spotkanie w Oświęcimiu

W dniu 29 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność” z Rejonu Powiatu Oświęcimskiego. Gospodarzem uroczystości był Marek Pikuła, kierownik Oddziału Oświęcim NSZZ „Solidarność”. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Ryszard Pietrzyk, członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" i Zdzisław Szczur, wieloletni szef wadowickiej "Solidarności" i były członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność".


Spotkanie licznie przybyłych związkowców przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, a ponieważ w tym roku przypada 40-lecie istnienia NSZZ „S” rozmawiano m.in. o organizacji obchodów tego pięknego jubileuszu.