Kondolencje dla Bogumiła Nowickiego

Naszemu Koledze
Bogumiłowi Nowickiemu
Przewodniczącemu Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność"

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają Koleżanki i Koledzy z Małopolskiej "Solidarności"