Spotkanie opłatkowe w Tarnowie

26 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbyło się XXII Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Osób Internowanych i Prześladowanych w latach 1981-1989 oraz środowiska tarnowskiej,,Solidarności’’. Organizatorami spotkania był Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

W spotkaniu udział wzięli byli i obecni działacze związku zawodowego NSZZ "Solidarność". Prezydium Małopolskiej "Solidarności" reprezentowali przewodniczący ZR Wojciech Grzeszek oraz Zastępca Przewodniczącego Adam Gliksman. Nie zawiedli parlamentarzyści - na opłatku pojawili się senator Kazimierz Wiatr oraz posłowie Anna Pieczarka i Wiesław Krajewski. Parlamentarzyści podkreślali znaczenie "Solidarności" w ich pracy i wyrażali nadzieję, że w 2020 r. wspólnie będzie możliwe realizowanie kolejnych działań na rzecz pracowników w Polsce. Wojciech Grzeszek podziękował wszystkim, którzy w 2019 r. aktywnie angażowali się w ważne dla "Solidarności" projekty i podkreślał, że związek musi nadal aktywnie podsuwać nowe pomysły i skutecznie dbać o interesy pracowników.

Podczas spotkania opłatkowego Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma wręczył medal honorowy powiatu tarnowskiego "W służbie Bogu i Ojczyźnie" za szczególne zasługi ks. prof. Michałowi Bednarzowi. Starosta przypomniał przebieg kapłańskiej i naukowej drogi księdza Bednarza, podkreślając przy tym jego szczególne zasługi dla "Solidarności" i wspieranie jej internowanych i więzionych działaczy.

Po krótkiej modlitwie i poświęceniu opłatków przez ks. prałata Józefa Dobosza uczestnicy uroczystości składali sobie wzajemnie szczere i serdeczne życzenia.

js, ag

fot. Krzysztof Jasiewicz