Spotkanie Opłatkowe „Solidarności” w Nowym Sączu

18 stycznia 2020 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe sądeckiej „Solidarności”. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Ojczyzny i Świata Pracy, której przewodniczył proboszcz parafii NSPJ o. Bogdan Długosz, który wygłosił także homilię.

Nabożeństwo uświetniła obecność pocztów sztandarowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z Newag S.A., PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, Cobex Sp. z o.o.  oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Po zakończonej mszy św. uczestnicy przeszli do sali widowiskowej domu parafialnego, gdzie odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe. Gości witał szef sądeckiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz. Obecnych było m.in. wielu działaczy „Solidarności”, internowanych i więzionych w latach osiemdziesiątych  na czele z Andrzejem Szkaradkiem, długoletnim szefem sądeckiej „Solidarności”. Obecny był przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek, wiceprezydent miasta Nowego Sącza Artur Bochenek, posłowie Patryk Wicher oraz Jan Duda, radna sejmiku województwa małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, szef Sądeckiego Klubu Gazety Polskiej Tomasz Baliczek, ojcowie jezuici oraz dawni i obecni działacze organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z terenu Oddziału.

W świąteczny nastrój wprowadził uczestników spotkania działający przy Kościele NSPJ dziecięcy Zespołu „Gargamelki”, który dał  zgromadzonym koncert kolęd i pastorałek.

Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek zabierając głos podkreślił dobrą współpracę  „Solidarności” z Prawem i Sprawiedliwością  oraz zwrócił uwagę na zrealizowanie przez obecny rząd wielu postulatów, o które Związek walczył. Następnie złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia noworoczne.

Życzenia składali zgromadzonym również posłowie Patryk Wicher i Jan Duda oraz radna wojewódzka Jadwiga Wójtowicz, a poprzez swojego przedstawiciela także poseł Arkadiusz Mularczyk.  W imieniu władz miasta Nowego Sącza najlepsze życzenia szczęśliwego Nowego Roku przekazał wiceprezydent  Artur Bochenek.

Prowadzący spotkanie Krzysztof Kotowicz przekazując życzenia noworoczne wyraził także  słowa podziękowania i szacunku dla uczestniczących w spotkaniu internowanych i więzionych działaczy „Solidarności”.

Po okolicznościowych przemowach, w serdecznej i życzliwej atmosferze, zebrani dzielili się opłatkiem składając sobie  wzajemnie życzenia, rozmawiając i dyskutując o obecnej sytuacji politycznej i bieżących problemach.

Grażyna Święs