Informacja na temat obsługi prawnej organizacji NSZZ "Solidarność" z Oddziału w Dębicy

Uprzejmie informujemy, że od dn. 2 stycznia 2020 r. obsługa prawna dla organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" i członków NSZZ "Solidarność" z terenu działania Oddziału w Dębicy jest udzielana za pośrednictwem zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Jerzego Smoły, tel. 515-275-439.

Prosimy o kontakt pod powyższym numerem w każdej sytuacji wymagającej pomocy prawnej.