Kondolencje

Naszemu Koledze, Kierownikowi Oddziału Nr 5 w Dębicy

Waldemarowi Cieśli

składamy wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Siostry Doroty

 

Małopolska Solidarność