Nowy Sącz: 13 grudnia – 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2019 r. obchodzono w Nowym Sączu dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego. Organizatorami, tak jak w latach poprzednich, były władze samorządowe Nowego Sącza oraz nowosądecka "Solidarność".  Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w Kościele Matki Bożej Niepokalanej na osiedlu Millenium przez Ks. Czesława Paszyńskiego Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Niepokalanej.

W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe: m.in. Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" Newag S.A., PKP Cargo S.A, PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu, Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu, Nadleśnictwa Stary Sącz, Urzędu Miasta Nowego Sącza, Służb Mundurowych, Kombatantów oraz liczne poczty sądeckich Szkół.

Po zakończonej eucharystii uczestnicy uroczystości, w asyście pocztów sztandarowych niosąc baner „13 grudnia PAMIĘTAMY”, przeszli pod pomnik Solidarności, gdzie odbyła się dalsza oficjalna część obchodów.

Po wysłuchaniu przez zgromadzonych hymnu narodowego, głos zabrał prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. „Szanowni Państwo, Sądeczanie, droga młodzieży. 13 grudnia to tylko przerwa w drodze do niepodległości i wolności oraz tego, by budować nowoczesne państwo polskie. Cieszę się, że widzę tylu młodych ludzi z pocztami sztandarowymi. To świadczy o tym, że pamiętamy i będziemy pamiętać. Cześć Solidarności!” - powiedział prezydent Ludomir Handzel.

Następnie szef sądeckiego Oddziału Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz przypomniał jak 38 lat temu władza wypowiedziała wojnę własnemu narodowi wprowadzając stan wojenny. Odczytał nazwiska internowanych 13 grudnia 1981 r. na ziemi sądeckiej, a także aresztowanych w 1982 roku oraz w latach 1984-1985. „W tę pamiętną noc grudniową oraz w dniach następnych internowano w Nowym Sączu 26 działaczy „Solidarności”. Byli to: Andrzej Szkaradek, Zenon Szajna, Józef Jungiewicz, Grzegorz Sajdak, Marek Tomasik, Marek Wójtowicz, Ryszard Zagórski, Jacek Rogowski, Krzysztof Michalik, Eugeniusz Baran, Roman Kałyniuk, Henryk Pawłowski, Ryszard Pawłowski, Jerzy Wyskiel, Tadeusz Jung, Józef Grzyb, Aleksander Grela, Roman Hasslinger, Józef Piekarz, Henryk Opilo, Jacek Zaremba, Władysław Piksa, Stanisław Bodziony, Jan Sikoń, Marian Białoskórski, Bernard Marsiske. Wśród internowanych byli również studenci pochodzący z Sądecczyzny: Andrzej Bąk – AGH oraz Waldemar Mikulec - UJ – mówił Krzysztof Kotowicz. „W roku 1982 zostali aresztowani”: Józef Jarecki, Zbigniew Leśniak, Krzysztof Węglowski – Król, Tadeusz Piasecki, Mieczysław Górski, Tadeusz Nitka, Krzysztof Witowski, Tadeusz Zengel, Stanisław Szabla, Leszek Stawiarski, Zbigniew Kmiecik, Ryszard Jania, Mieczysław Lebdowicz, Anna Smyda, Janina Smyda, Jerzy Bochyński, Zygmunt Berdychowski. Kolejne aresztowania miały miejsce w 1984 r.: Andrzej Szkaradek, Alicja Szkaradek, Grzegorz Sajdak, Ryszard Pawłowski, Krzysztof Michalik, Henryk Najduch, Krzysztof Dąbrowski, Ewa Andrzejewska, Konstanty Konar, Zbigniew Bocheński, Zbigniew Szkarłat, Tadeusz Pajor, Henryk Szewczyk, Dorota Mucha-Klimek, Wojciech Mucha. W 1985 roku aresztowano studenta Zygmunta Berdychowskiego” – przypomniał Krzysztof Kotowicz.

Przemawiając do zebranych poseł na Sejm RP Jan Duda mówił, że dzisiaj możemy cieszyć się wolnością, ale nie jest ona wieczna i należy ją odpowiednio pielęgnować.

Po wystąpieniach złożono pod Pomnikiem "Solidarności" wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyli m.in. internowani w stanie wojennym, przedstawiciele sądeckiego Oddziału "Solidarności" z Krzysztofem Kotowiczem, Janem Kociołkiem i Wiesławem Witowskim, delegacja Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu z przewodniczącą Marią Zielińską-Gorzulą, Posłowie na Sejm RP Barbara Bartuś i Jan Duda, senator RP Wiktor Durlak, prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk, wicestarosta powiatu nowosądeckiego Antoni Koszyk, przedstawiciele służb mundurowych: Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Zapalono znicze. Wartę honorową pod pomnikiem pełnili sądeccy Strzelcy.

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zakończyły się tradycyjnym odśpiewaniem pieśni Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”.

Uroczystość prowadził Janusz Michalik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

Grażyna Święs,
fot. Sądeczanin, Urząd Miasta Nowego Sącza