Gorlice – pamiętano o ofiarach stanu wojennego

W niedzielę 15 grudnia 2019 r. w Gorlicach obchodzono Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Organizatorem obchodów było Biuro Oddziału nr 1 w Gorlicach NSZZ "Solidarność".Uroczystą mszę świętą w Bazylice Mniejszej w Gorlicach w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego w 38. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce odprawił ks. dziekan Stanisław Ruszel.

W wygłoszonej homilii nawiązał do ewangelii porównując Jana Chrzciciela do Papieża Jana Pawła II. To dzięki Papieżowi Polacy byli odważni a Solidarność walczyła już nie tylko o obniżki cen żywności ale o wolność. Przypomniał o walce z Krzyżem i Kościołem w tamtych czasach . Obecnie też trwa walka, ale są inne jej metody. Zaapelował, aby mówić o historii, pamiętać o niej i o ludziach, którzy walczyli o wolną Polskę i oddali za nią życie.

Na ręce Krzysztofa Kotowicza złożył podziękowanie dla Solidarności, że walczy o Kościół, o wolne niedziele od handlu, o ochronę życia poczętego. Wspomniał, że to dzięki Solidarności na Ukrainie powstał Dom Samotnej Matki.

Bezpośrednio po mszy świętej uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi przeszli na gorlicki Cmentarz Parafialny. Tam pod tablicą poświęconą bł. ks. Jerzemu Popiełuszko zapalono znicze a wiązanki kwiatów złożyli:. Przedstawiciele „Solidarności”, Starosta Powiatu Gorlickiego- Maria Gubała, władze Miasta Gorlice w osobach wiceburmistrza Łukasza Bałajewicza, Ryszarda Ludwina i Aleksandra Augustyna , radna Semiku Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, przedstawiciele Klubu Radnych MRS.

Oprócz członków "Solidarności" i osób internowanych w obchodach udział wzięły m. in. , młodzież ze Stowarzyszenia „Strzelec” oraz Zespołu Szkół Technicznych, radni Rady Miasta Gorlice.

Przemówienie wygłosił Krzysztof Kotowicz który przypomniał o stanie wojennym, o represjach , wymienił osoby w tamtym czasie internowane.

Uroczystość zakończono wspólną modlitwą za ofiary stanu wojennego pod przewodnictwem proboszcza Bazyliki Mniejszej księdza Stanisława Ruszela.