Odszedł Ojciec Niward Karsznia

Małopolska „Solidarność” z głębokim bólem przyjęła wiadomość o śmierci Ojca Niwarda Karszni.  Ojciec Niward związany był z ideałami Solidarności od samego początku. Wspomagał działaczy naszego związku, zwłaszcza z terenu Nowej Huty, czynem i modlitwą. Troszczył się o dziedzictwo „Solidarności”, udostępniając pomieszczenia na terenie parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Szklanych Domach, na wystawy i spotkania okolicznościowe związkowców i sympatyków Solidarności.

Wielokrotnie uczestniczył osobiście w naszych uroczystościach rocznicowych, zjazdach, spotkaniach opłatkowych. Opublikował także wspomnienia dotyczące tych jakże trudnych lat w dziejach naszej Ojczyzny. Był zawsze otwarty na kontakt z „Solidarnością”. Dzięki jego postawie możliwe było powstanie na terenie parafii dwóch pomników  drukarzy podziemnej „Solidarności”, jak i wspaniałego dzieła autorstwa prof. Dźwigaja – pomnika bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, którego miałem zaszczyt być honorowym inicjatorem.

Wraz ze śmiercią Ojca Niwarda straciliśmy wspaniałego kapłana, przyjaciela „Solidarności”, człowieka pełnego ciepła i zrozumienia.

Niech powyższe słowa będą choć skromnym dowodem naszej pamięci i wdzięczności.

Przewodniczący
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”
Wojciech Grzeszek

fot. szklanedomy.cystersi.pl

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej Kraków, os. Szklane Domy 21 października br. o godz. 16:00 - msza św. oraz w dniu 22 października msza św. pogrzebowa o godz. 11:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku na Cmentarzu Grębałowskim.