„Pociąg Niepodległości”

W dniu 5 października 2019 r. wyruszył z Krakowa „Pociąg Niepodległości pod Honorowym Patronatem Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury. Po drodze zatrzymał się w Krzeszowicach, następnie dotarł do Trzebini i wrócił do stolicy Małopolski. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy Regionie Małopolskim a patronat nad nim objęło Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Patronat medialny sprawowała TVP 3 Kraków.

W organizacji przedsięwzięcia współpracowały: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., Polregio Przewozy Regionalne Sp. z o.o., PKP Cargo S.A., Wars S.A., Urząd Transportu Kolejowego i Straż Ochrony Kolei.

Celem wydarzenia było upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, jakim było odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

Pociąg Niepodległości” składał się z parowozu Ty2 – 911 z 1943 r. i 5 historycznych wagonów z lat 20-tych XX wieku, które na co dzień znajdują się w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce. Wydarzenie miało również charakter edukacyjny, promujący dziedzictwo historii polskiego kolejnictwa.

Na Dworcu Głównym w Krakowie do zebranych miłośników kolejnictwa, pasażerów „Pociągu Niepodległości” przemawiał Henryk Sikora (Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”), który omówił to wydarzenie, charakteryzując jego cele i program. Następnie głos zabrał Tomasz Tomala (Szef Gabinetu Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka), który przypomniał wielką rolę kolejarzy w budowie niepodległego państwa oraz Rafał Bochenek (Przewodniczący Sejmiku Małopolskiego), który gratulował kolejowej „Solidarności” pomysłu na uczczenie Święta Niepodległości .

Wśród pasażerów pociągu obecny był Wojciech Grzeszek (Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”), Franciszek Florek (Zastępca Komendanta Regionalnego SOK w Krakowie) oraz prezesi i dyrektorzy zakładów kolejowych.

W Krzeszowicach Straż Ochrony Kolei zaprezentowała uczestnikom wydarzenia pokaz sprawności funkcjonariuszy Grup Operacyjno-Interwencyjnych SOK oraz posłuszeństwa psa służbowego, a w Trzebini Urząd Transportu Kolejowego przedstawił dzieciom program edukacyjny „Kolejowe ABC”. Swoje stoiska mieli m.in. Urząd Transportu Kolejowego oraz miłośnicy kolei ze Stowarzyszenia „Stacja Chrzanów”. Reprezentowany był również Urząd Miasta Trzebinia, w imieniu którego podróżnych pociągu przywitał zespół folklorystyczny w strojach regionalnych.

Straż Ochrony Kolei przygotowała prelekcję nt. „Bezpieczna podróż” i pokaz sprzętu.

Pociąg był doskonałą formą uczczenia przez kolejarzy odzyskania przez Polskę Niepodległości, promocją historii kolei oraz zwrócenia uwagi na elementy bezpieczeństwa, czego przykładem były prezentacje SOK i UTK. Podróżowało nim ponad 200 uczestników, w tym 65 dzieci, rodziców i nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie. Ponadto świadkami wydarzenia w Trzebini byli mieszkańcy, którzy licznie przybyli na stację kolejową wraz z dziećmi.

Henryk Sikora