Zaproszenie: ZEKS w Krakowie po raz drugi

21 października 2019 r.  KK NSZZ Solidarność oraz Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ organizują III edycję seminarium: Strategia Ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej - błyskawiczna operacja czy długi marsz. 

Jest to inicjatywa wpisująca się w działania naszego związku mające na celu doprowadzenie do ratyfikowania podpisanej przez Polskę prawie 12 lat temu Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS) oraz protokołu dodatkowego z 1995 r. wprowadzającego do systemu kontrolnego Karty instytucję skarg zbiorowych.

– Polska otrzymuje liczne konkluzje negatywne związane z przestrzeganiem przyjętych już na siebie zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty Społecznej, przykładowo w obszarze prawa do wypoczynku – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. – Co gorsza, nie widać żadnego strategicznego planu dojścia do ratyfikacji karty w wersji po jej rewizji (a więc ZEKS). W tej sytuacji związki zawodowe muszą zintensyfikować nacisk w tej sprawie – dodaje ekspertka.

Spotkanie odbędzie się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adres: Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, Kraków.

Podczas seminarium planowane są trzy panele dotyczące różnych aspektów prawnych i ekonomicznych związanych z ZEKS .

Panel ekonomiczny: wezmą w nim udział: Dr Bartłomiej Biga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Rafał Mizerski (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie), oraz Barbara Surdykowska (Biuro Eksperckie Solidarność); panel poprowadzi Mateusz Szymański (Biuro Eksperckie Solidarność). Kolejny panel będzie dotyczył kwestii ubezpieczeniowych wezmą w nim udział: dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski), Dr Maciej Zieliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Marek Benio Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), panel poprowadzi dr Justyna Czerniak – Swędzioł (Uniwersytet Jagielloński).  Trzeci panel dotyczyć będzie zakresu podmiotowego ZEKS wezmą w nim udział: dr Marcin Wujczyk (Uniwersytet Jagielloński), dr Marta Otto (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki) a panel poprowadzi  Agnieszka Zwolińska (Uniwersytet Warszawski).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt - Barbara Surdykowska (b.surdykowska@solidarność.org.pl).

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenie takiej informacji nie później niż do 14 października 2019 r do kol. Anety Chełminiak - a.chelminiak@solidarnosc.org.pl

Organizatorzy nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu na seminarium.

Program Seminarium

za: www.solidarnosc.org.pl

fot. www.conquistedellavoro.it