Nowy Sącz: 39. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

30 sierpnia br. w Nowym Sączu obchodzono 39. rocznicę podpisania w Gdańsku Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 18 odprawioną w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w Kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.

Koncelebrze przewodniczył ksiądz prałat Czesław Paszyński – proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej. W wygłoszonej homilii ks. dr Antoni Koterla duszpasterz „Solidarności”, przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II kierowane do „Solidarności” podczas Jego pielgrzymek do Polski, podkreślając rolę jaką odegrał powstały w 1980 roku ruch dla odzyskania wolności i niepodległości Ojczyzny. Przypomniał także, że Kościół „na Millenium”, powstał dzięki „Solidarności”, gdyż udzielenie zgody na jego budowę było jednym z głównych postulatów strajkujących w 1980 pracowników sądeckiego WPK.

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy, na czele z pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod Pomnik Solidarności gdzie zgromadzili się internowani i więzieni działacze sądeckiej „Solidarności”, władze samorządowe miasta Nowego Sącza, byli i obecni działacze „Solidarności”, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej oraz mieszkańcy miasta Nowego Sącza.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego, w okolicznościowym przemówieniu kierownik sądeckiego Oddziału Krzysztof Kotowicz przypomniał historię i znaczenie Porozumień Sierpniowych. - „Pod tym pomnikiem spotykamy się co roku, aby podziękować za powstanie Solidarności, za ten ruch, za wspaniałe rzeczy, które się dokonały, za ludzi Solidarności. W przeddzień podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku spotykamy się tutaj aby oddać tym ludziom hołd. Jest to dzień ludzi Solidarności i chcę podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w powstanie tego ruchu, w utworzenie NSZZ „Solidarność”, za ich poświęcenie, za trud, za doznane krzywdy. (…) „Słowa podziękowania należą się także kapłanom, bo oni wspierali ruch „Solidarności” i zawsze byli z nami. „Chylę czoła przede wszystkim przed Janem Pawłem II, Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, czy księdzem Jerzym Popiełuszko, ks. Sylwestrem Zychem i ks. Stanisławem Suchowolcem. Dziękuję także kapłanom z Sądecczyzny, którzy dbali o nas, którzy nas wspierali i mimo zakazów i represji mieszkańcy mogli spotykać się w kościołach i pogłębiać poczucie polskości”. (...) „Główne cele i wartości „Solidarności” nie zmieniły się. Mamy ten sam statut od 1980 roku z pewnymi drobnymi zmianami. Wartości, o które dbamy, które chcemy pielęgnować to przede wszystkim walka o uszanowanie wartości do życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Dzisiaj najważniejsze jest to, aby przekaz o tym, jakie zasługi dla kraju ma ruch Solidarność trafiał do ludzi młodych i jest to wielkie wyzwanie” –mówił Krzysztof Kotowicz.

Następnie, by uczcić pamięć tych, którzy tworzyli „Solidarność”, złożono kwiaty pod Pomnikiem Solidarności. Kwiaty złożyli m.in: internowani i więzieni działacze „Solidarności” na czele z Andrzejem Szkaradkiem, przedstawiciele Oddziału Nr 1 na czele z Krzysztofem Kotowiczem, przedstawiciele biur poselskich posła Piotra Naimskiego, posła Arkadiusza Mularczyka i posła Zbigniewa Leśniaka, przedstawiciele władz miasta Nowego Sącza z wiceprezydent Magdaleną Majką, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk, przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej. Zarówno we Mszy św. jak i w tej części uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” – PKP Cargo S.A., Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania, Nadleśnictwa Stary Sącz. Uroczystość prowadził Janusz Michalik, dyrektor działu artystycznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.

Na zakończenie, tradycyjnie zgromadzeni odśpiewali hymn „Solidarności”.

Grażyna Święs, fot. sadeczanin.info