Obchody 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gorlicach

W Gorlicach w niedzielę 1 września br. obchodzono 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Obchody rozpoczęto przemarszem pocztów sztandarowych i uczestników na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą bł. ks Jerzego Popiełuszko – patrona „Solidarności”.

Okolicznościowe wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele „Solidarności”, Starosta Powiatu Gorlickiego – Maria Gubała, z-ca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz z Przewodniczącym Rady Miasta Gorlice Robertem Ryndakiem, radna sejmiku wojewódzkiego Jadwiga Wójtowicz, radni Rady Miasta Gorlice i Rady Powiatu Gorlickiego oraz osoby internowane.

Prowadzący uroczystość Krzysztof Kotowicz przypomniał powstanie i działalność „Solidarności” na terenie Ziemi Gorlickiej. W swym przemówieniu między innymi nawiązał do podjętej uchwały Komisji Krajowej, która stanowczo sprzeciwia się narastającej fali profanacji wizerunków i przedmiotów kultu religijnego, szyderstw z wartości chrześcijańskich, a w szczególności katolickich.

Przypomniał, że NSZZ „Solidarność” uważa za swój obowiązek obronę wartości chrześcijańskich i wolności wyznawania wiary i oczekuje od państwa polskiego obrony tych wartości.

Ksiądz proboszcz Stanisław Ruszel odmówił modlitwę za Ojczyznę i zmarłych działaczy „Solidarności”.

Następnie zebrani uczestnicy z pocztami sztandarowymi na czele udali się do Bazyliki Mniejszej, gdzie tradycyjnie wzięli udział w uroczystej mszy św., która została odprawiona w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” w 39. rocznicę jego powstania oraz poległych na wszystkich frontach II wojny światowej w 80. rocznicę jej wybuchu.

Mszę świętą odprawił ks. dziekan Stanisław Ruszel, który również wygłosił okolicznościowe kazanie.

Nawiązując do ewangelii przypomniał, że pokora jest podstawową cnotą chrześcijanina a do wybuchu 80 lat temu II wojny światowej doprowadził brak pokory. Faszyści i bolszewicy byli przekonani, że Polska w niedługim czasie zniknie z mapy, ale my nadal istniejemy, bo jesteśmy ludźmi honoru. Nawiązał również do 39. rocznicy powstania „Solidarności” dziękując, że „Solidarność” zawsze postępowała zgodnie z naukami św. Jana Pawła II i do obecnej chwili je realizuje, a w obecnym czasie sprzeciwia się profanacji Krzyża, który dla Polaków jest najważniejszym symbolem katolicyzmu. Na koniec zaapelował do rodziców uczniów, aby nie zgadzali się na wprowadzanie do szkół edukacji seksualnej dla najmłodszych.

Po nabożeństwie, pod budynkiem Sklarczykówki gorliczanie - kombatanci, samorządowcy, włodarze miasta i powiatu, przedstawiciele „Solidarności”, przedstawiciele Bractwa Kurkowego, harcerze, reprezentanci Związku Strzeleckiego STRZELEC, uczniowie – zgromadzili się, by oddać hołd poległym i wspomnieć tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat.

Na koniec uczestnicy i zaproszeni goście spotkali się w Biurze Oddziału na symbolicznej herbatce prowadząc ożywione dyskusje, wspominając tamte wydarzenia, jak i obecną sytuację w kraju i Związku.