Obchody 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Miechowie

W dniu 25 sierpnia 2019 r. w rocznicę odsłonięcia w Swojczanach pomnika Biuletynu Małopolskiej Solidarności odbyły się obchody 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Delegaturze Miechów. Obchody rozpoczęła msza święta za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Świętego Idziego w Tczycy odprawiona przez proboszcza Marka Lutego.

We mszy uczestniczyli redaktorzy, drukarze i kolporterzy drukowanej w stanie wojennym prasy podziemnej. Następnie odbyło się spotkanie pod pomnikiem Biuletynu Małopolskiego Solidarności przy domu państwa Zofii i Mieczysława Sudelskich w Swojczanach.

Wróciły wspomnienia tamtych lat. Zebrani pod pomnikiem podkreślali profesjonalizm organizatorów podziemnej drukarni Bogdana Niewczasa i Leszka Dulby. Żadna z grup: redaktorów, drukarzy i kolporterów w tamtym czasie nie znała się nawzajem. Wpadka jednego z nich nie groziła aresztowaniem innych, po prostu nie wiedzieli o sobie. Najważniejsza konstatacja wszystkich zebranych pod Pomnikiem to: nie daliśmy się złapać. Leszek Dulba widział, jak aresztowano Andrzeja Gołasia - późniejszego prezydenta Stołecznego Miasta Krakowa i pomyślał w tamtym momencie: nic na niego nie mają, niewiele wiedzą, a my tu skutecznie działamy - miałem satysfakcję. Organizatorami drukarni byli naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Organizatorem tegorocznych obchodów było Biuro Oddziału Nr 3 NSZZ Solidarność w Miechowie. W tegorocznych obchodach wśród gości przewagę mieli redaktorzy Biuletynu Małopolskiej Solidarności.

Czesław Gamrat


Od lewej stoją: Paweł Ptak, Jerzy Kuchna, Jan Miłek, Leszek Dulba, Maciej Lewandowski, Tadeusz Syryjczyk, Mieczysław Sudelski, Andrzej Styczeń.


Beata Dulba, synowa Leszka Dulby – organizatora drukarni – wskazuje na tablicy umieszczonej na pomniku nazwisko teścia – organizatora drukarni w Swojczanach.