Podwyżki dla pracowników instytucji kultury!

Blisko 4 miliony złotych przeznaczono na wynagrodzenia najniżej zarabiających. O tym jak jeszcze poprawić ich sytuację bytową z przedstawicielami związków zawodowych rozmawiali w dniu 27 sierpnia br. marszałek Witold Kozłowski i Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego. Ich gośćmi byli przedstawiciele związków zawodowych, w tym przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Małopolsce Wojciech Grzeszek więcej

fot. Biuro Prasowe UMWM