Protokoły branże

Skład

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Wzory dokumentów wyborczych
dla organizacji zakładowej
/międzyzakładowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Porozumienie elektorzy

Wybory z urną

Uchwały ZRM

Uchwały KK

Struktury problemowe

Ordynacja wyborcza

Statut

Kontakt

Nazwa dokumentu pdf do druku pdf aktywny,
doc
Informacja o wymaganych dokumentach  
Ankieta osobowa kandydata/członka władz pobierz
doc
Prawomocność posiedzenia wyborczego pobierz
doc
Protokół wyborczy branżowej krajowej/regionalnej/międzyregionalnej komisji wyborczej

pobierz

pobierz
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej pobierz pobierz
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów regionalnej/międzyregionalej sekcji na wzd krajowej sekcji pobierz pobierz
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów regionalnej/międzyregionalnej/krajowej sekcji na kongres regionalnego/krajowego sekretariatu pobierz pobierz
doc
Zgłoszenie kandydata pobierz
doc
Zgłoszenie kandydata na podst. § 50 ust.2 pkt.1 lit.b pobierz
doc
Zgłoszenie kandydata za zgodą Zarządu Regionu pobierz
doc
Porządek posiedzenia wyborczego   pobierz
Regulamin obrad   pobierz