Dzień Solidarności i Wolności - zaproszenie

Region Małopolski NSZZ "Solidarność" serdecznie zaprasza na obchody 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2019 r.

godz. 12:00 - złożenie kwiatów na pl. Centralnym pod pomnikiem "Solidarności";
godz. 16:45 - złożenie kwiatów pod tablicą "Nie oddamy Sierpnia", Rynek Główny;
godz. 17:30 - uroczysta msza św. koncelebrowaną przez Metropolitę Krakowskiego Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, odprawiona w Katedrze Wawelskiej. Po mszy św. przemarsz pod Krzyż Katyński, gdzie zostaną złożne kwiaty i zapalone znicze.