Rok 1989 w Małopolsce - jaki był?

Rok 1989 w Małopolsce był przedmiotem konferencji naukowej zorganizowanej 5 czerwca br. w Krakowie przez Instytut Pamięci Narodowej.  Konferencję rozpoczęło wystąpienie Adama Gliksmana, historyka i zarazem wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu. 

Przybliżył on proces odbudowy jawnych i z czasem legalnych struktur Związku, proces wyborów oraz głowne obszary działalności NSZZ "Solidarność", wskazując, że polityka w zbyt wielkim stopniu wpłynęła na proces budowy struktur związku, osłabiając je i wydłużając cały proces.

O wpływie krakowskiego środowiska opozycyjnego na obrady okrągłego stołu mówiła Cecylia Kuta. Tomasz Gąsowski przybliżył kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego, przypominając wiele szczegółów związanych z prowadzeniem tych działań. O losach komitetów, które z czasem znalazły się w konflikcie z NSZZ "Solidarność" mówił Janusz Baster.

W drugiej części konferencji przedstawiono środowiska, które kontestowały porozumienia okrągłego stołu, w tym przede wszystkmi środowiska młodzieżowe, studentów, Federacja Młodzieży Walczącej, Ruch Wolność i Pokój i Konfederacja Polski Niepodległej.

Mówili o nich Henryk Głębocki, Andrzej Malik,Monika Litwińska i  Maciej Zakrzewski 
Trzeci panel dotyczył zmian, jakie rok 1989 przyniósł w funkcjonowaniu wystemu władzy. Sebastian Drabik mówił na temat krakowskiego komitetu PZPR w latach 1989-1990. Monika Komaniecka-Łyp przedstawiła zmiany, jakie zaszły w krakowskiej SB w latach 1989-1990, a Marcin Kasprzycki zreferował nastroje wśród funkcjonariuszy WUSW w Nowym Sączu.

Materiały z konferencji zostaną wkrótce wydane w wersji książkowej.

Fot. IPN Kraków