Zaproszenie na konferencję

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zaprasza na konferencję naukową ROK 1989 W MAŁOPOLSCE, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Krakowie 

OTWARCIE KONFERENCJI 10.00-10.15
I. OKRĄGŁY STÓŁ I WYBORY 10.15-11.45
Prowadzenie: dr hab. Filip Musiał, prof. AIK (Oddział IPN w Krakowie/AIK)
• Adam Gliksman Od jawności do legalności. Solidarność Małopolska w 1989 r.
• dr Cecylia Kuta (Oddział IPN w Krakowie) Krakowscy działacze opozycji przy okrągłym stole
• prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (UJ/AIK) Kampania wyborcza w Krakowie
• Janusz Baster Krótkie życie ruchu komitetów obywatelskich – rozkwit i obumarcie
11.45-12.10 przerwa
II. KONTESTACJA 12.10-13.40
Prowadzenie: dr Michał Wenklar (Oddział IPN w Krakowie/AIK)
• dr hab. Henryk Głębocki (Oddział IPN w Krakowie/UJ) Ugoda, transformacja i widmo buntu ostatniego pokolenia młodzieży w PRL – 1988-1989
• Andrzej Malik (Oddział IPN w Krakowie) Krakowska Federacja Młodzieży Walczącej wobec obrad okrągłego stołu i wyborów czerwcowych
• dr Monika Litwińska (IPN) Ruch Wolność i Pokój wobec okrągłego stołu i wyborów czerwcowych
• dr Maciej Zakrzewski (Oddział IPN w Krakowie/UP JP II) Porozumienia jako forma walki. KPN wobec okrągłego stołu i wyborów czerwcowych
13.40-14.10 przerwa
III. KONIEC SYSTEMU 14.10-15.20
Prowadzenie: dr Cecylia Kuta (Oddział IPN w Krakowie)
• dr Sebastian Drabik Komitet Krakowski PZPR w latach 1989-1990
• dr Monika Komaniecka-Łyp (Oddział IPN w Krakowie) Reorganizacja krakowskiej SB w latach 1989-1990
• dr Marcin Kasprzycki (Oddział IPN w Krakowie) Nastroje wśród funkcjonariuszy WUSW w Nowym Sączu w ostatnich latach istnienia