Związkowa pomoc w Norwegii

Związek zawodowy Fellesforbundet oferuje pomoc polskim pracownikom podejmującym pracę w Norwegii. W dniu 29 sierpnia 2009 r. w Zarządzie Regionu gościli przedstawiciele oddziału Fellesforbundet z Stavanger: Torleiv Nordbo, Bjorn Romsbotn i Anna Aarsheim. W spotkaniu ze strony Małopolskiej „Solidarności” wzięli udział wiceprzewodniczący Jerzy Smoła i sekretarz ZRM Kazimierz Bębenek.
Goście z Norwegii przedstawili szczegóły akcji „Nie jesteś sam” skierowanej do polskich pracowników podejmujących pracę w Norwegii. Związek zrzesza osoby zatrudnione w branży budowlanej, w szklarstwie, w rolnictwie i ogrodnictwie oraz rybołówstwie.
W ramach składki członkowskiej związkowcy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej (w zakresie prawa pracy). W innych kwestiach prawnych korzystanie z pomocy adwokackiej jest częściowo odpłatne.

W Norwegii wiele uprawnień pracowników zależy od zakładowych układów zbiorowych pracy, które m.in. regulują tygodniowy czas pracy, długość urlopu, wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święta.
Składka członkowska wynosi w Norwegii 1,7% wynagrodzenia brutto. Co ciekawe składki do wysokości 3150 koron pracownik może sobie odpisać przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Dodatkowo ze składek związkowych opłacane są trzy ubezpieczenia – ubezpieczenie od wypadków w czasie wolnym od pracy, zasadnicze ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie mienia ruchomego.
Oddział w Stavanger zatrudnia tłumaczkę języka polskiego, co znacząco ułatwia kontakt. Biuro związku czynne jest codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz.7.30-15.00. Więcej informacji na stronie: www.ffavd730.no, tel. 51 50 02 22.