Wygaszą wielki piec w hucie ArcelorMittal w Krakowie

"Informacja o czasowym wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. jest dla nas wielkim zaskoczeniem. Wiadomość o wstrzymaniu produkcji od września przyjęliśmy z niedowierzaniem i zdumieniem" - napisali we wspólnym oświadczeniu związkowcy.

Według prezesa spółki ArcelorMittal Poland S.A. Geerta Verbeecka, zamknięcie ma nastąpić we wrześniu i potrwać "miesiące lub kwartały". Decyzja o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni ma wynikać ze spadającego popytu na stal na światowych rynkach, oraz „utracie konkurencyjności przez krakowską hutę.”

Odpowiedź związków zawodowych:

STANOWISKO ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH ArcelorMittal Poland S.A. odnośnie zapowiedzi wstrzymania od września 2019 r. produkcji w zakładzie PSK w oddziale krakowskim AMP S.A.

Informacja, jaka została przekazana 6 maja 2019 r. przedstawicielom organizacji związkowych, a później na spotkaniach z pracownikami, o czasowym wstrzymaniu pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. jest dla nas wielkim zaskoczeniem. Wiadomość o wstrzymaniu produkcji od września br. przyjęliśmy z niedowierzaniem i zdumieniem.

Związki zawodowe nie akceptują takiego rozwiązania.

Dokładnie 4 lata temu w 2015 roku, również w okolicach Dnia Hutnika, otrzymaliśmy od pracodawcy wiadomość, że ostatni pracujący wielki piec w Krakowie (poprzedni zlikwidowano w 2008 roku) nie będzie remontowany, a część surowcowa zostanie zlikwidowana. Argumentem była niska konkurencyjność, a co za tym idzie nieopłacalność produkcji stali w Krakowie. Jednak przede wszystkim wysiłkiem zdeterminowanej załogi, przy wsparciu przyjaznych nam ludzi i środowisk, w tym mieszkańców Nowej Huty, udało się wymóc podjęcie pozytywnych decyzji o remoncie wielkiego pieca. Skutkiem tego dwa lata temu ponownie uruchomiono wielki piec. Jego generalny remont gwarantuje pracę co najmniej przez kolejne 15 lat.

Dziś - podobnie jak wtedy - przekonuje się nas argumentami typu: niski popyt, wysokie ceny energii, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. Zadajemy pytanie: czy te argumenty dotyczą tylko krakowskiej huty? Co istotne, nie sposób otrzymać odpowiedzi na inne zasadnicze pytania: na jak'aługo zostanie wstrzymana praca wielkiego pieca i stalowni? Na czym ma polegać wstrzymanie produkcji? Czy dojdzie do całkowitego wygaszenia pieca? A co ze strategicznymi klientami odbierającymi nasze produkty do dalszej przeróbki? Wszyscy wiemy, jak ciężko jest odzyskać raz utraconego klienta.

Mamy świadomość konsekwencji wyłączenia WP i konwertorów. Dłuższy przestój tak wrażliwych instalacji spowoduje nieodwracalną destrukcję urządzeń, na remont których nie tak dawno przeznaczono bardzo duże pieniądze. Zwracamy się do decydentów o ponowne przeanalizowanie tej decyzji, aby w przyszłości nie trzeba było żałować złych postanowień.

Problemy pracownicze są dla organizacji związkowych tematem, do którego przywiązują najwyższą wagę. W tych i innych sprawach nie odpuścimy pracodawcy. W tej kwestii jesteśmy i będziemy zdeterminowani i bezkompromisowi.

 

O sytuacji w krakowskiej hucie z Władysławem Kielianem przewodniczącym "Solidarności" w krakowskim oddziale huty ArcelorMittal w Radio Kraków

 

ama