Zmarł Jerzy Lachowicz

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Jerzego Lachowicza

wieloletniego członka i działacza NSZZ "Solidarność" od 1980r., członka Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", przewodniczącego Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność".

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Małopolska "Solidarność"