Spotkanie "Solidarności" z parlamentarzystami

W dniu 4 lutego br. ruszyła w całej Polsce akcja odwiedzin biur poselskich i senatorskich Zjednoczonej Prawicy przez przedstawicieli NSZZ "Solidarność". Związkowcy przedstawili władzom postulaty "Solidarności", zawarte w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z grudnia ub.r. w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz niepokojącego stanu dialogu w Polsce. 

W Krakowie, w Urzędzie Wojewódzkim doszło do spotkania przedstawicieli "Solidarności" z małopolskimi parlamentarzystami. Podczas spotkania Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej "Solidarności" przedstawił postulaty związku, wśród których zawarto m.in. brak zgody na niewielki wzrost wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze budżetowej w sytuacji, gdy wpływy budżetowe są na tak wysokim poziomie, o czym często mówi premier Morawiecki. Pracownicy budżetówki czują się więc dyskryminowani, widząc rosnące płace w sektorze przedsiębiorstw oraz w sferze mundurowej (policjanci i wojsko). O swoich bolączkach mówiły m.in. przedstawicielki pracowników oświaty w osobach Agaty Łyko i Katarzyny Niewiadomskiej-Węgrzyniak, pracowników służby zdrowia - Krystyny Kieresińskiej-Klimczak, Regionalnej Sekcji Kolejarzy - Barbary Miszczuk oraz Tomasz Zaborowski jako przedstawiciel przemysłu ciężkiego. Całość podsumowali obecni na spotkaniu Przewodniczący ZRM Wojciech Grzeszek oraz jego zastępca Adam Lach. Głos zabrał również członek Prezydium ZRM Krzysztof Kotowicz.

Stronę rządową reprezetnowali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Senator Marek Pęk, Senator Zbigniew Cichoń, Senator Kazimierz Wiatr, Poseł Urszula Rusecka, Poseł Sławomir Hajos oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

W dn. 5 lutego w Warszawie odbędzie się posiedzenie komitetu protestacyjno-strajkowego NSZZ "Solidarność", podczas którego zostanie podsumowana akcja spotkań z parlamentarzystami w całym kraju i zostaną podjęte decyzje odnośnie kolejnych kroków naszego związku.

fot. J. Furtak