Małopolska "Solidarność" upomina się o podwyżki na uczelniach!

Stanowisko nr 1/2019

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

z dn. 22 stycznia 2019 r.

ws. braku podwyżek wynagrodzeń pracowników szkół wyższych

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" podziela zaniepokojenie środowiska akademickiego, wyrażone m.in. w liście Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 15 stycznia 2019 r. (l.dz. 5/01/2019) skierowanym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącym braku realizacji obietnicy przeznaczenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół wyższych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" postuluje natychmiastową realizację postulatów środowiska akademickiego i niezwłoczne przekazanie obiecanych przez Ministerstwo środków wraz z pisemnym określeniem zasad wprowadzenia podwyżek.