Zmarł Józef Misiek

Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu 13 listopada 2018 r., w wieku 77 lat zmarł

Józef Misiek

wieloletni działacz „Solidarności” Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w kościele Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce na cmentarzu przy ul. Mikołaja Kopernika.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy najszczersze kondolencje.

Małopolska „Solidarność”


Józef Misiek był zaangażowany w działalność NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1980 r., członek Komisji Zakładowej w Instytucie Filozofii UJ. Współorganizator i redaktor niezależnego czasopisma „Universitas”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności” w Instytucie Filozofii UJ, odpowiadając m.in. za finanse. Uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych, organizator sieci kolportażu i kolporter wydawnictw drugoobiegowych, rozprowadzanych m.in. w nowohuckim kombinacie. Pozbawiony możliwości wyjazdów zagranicznych w okresie marzec 1983 r. – marzec 1985 r., inwigilowany przez SB.