Zmarł Wacław Niemirski

Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu 17 września 2018 r., w wieku 85 lat zmarł w Tarnowie

Wacław Niemirski

wieloletni działacz Tarnowskiej i Bocheńskiej „Solidarności”.

 

Wacław Niemirski od początku września 1980 r. organizował struktury Związku w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Bochni oraz struktury „Solidarności” w Bochni.

Był delegatem na Walne Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego od roku 1980 do 1995. Internowany w Stanie Wojennym – Zakłady Karne w: Tarnowie, Załężu i Kielcach-Piaskach.

Wielokrotnie zatrzymywany, aresztowany i osadzany w Areszcie Śledczym w Tarnowie. Organizator wielu akcji i demonstracji „Solidarności” w latach 80-tych.

Od grudnia 1988 roku był członkiem Zespołu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Tarnowie. Aktywnie działał w Krajowej Sekcji Drogownictwa jako Wice-Przewodniczący oraz Regionie Małopolskim jako Członek Zarządu Regionu i Przewodniczący Delegatury w Bochni-Brzesku.

Wacław Niemirski był osobą o wielkim autorytecie i cieszył się wielkim szacunkiem osób, które Go znały i z Nim współpracowały.

Cześć jego pamięci!

W imieniu Rady Oddziału w Tarnowie Romuald Jewuła


Msza Święta Pogrzebowa za spokój duszy Wacława Niemirskiego zostanie odprawiona w Kaplicy Cmentarza Parafialnego w Tarnowie-Rzędzinie e sobotę 22 września o godzinie 11.00.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji i kwiatów.