XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

W dniach 15-16 września 2018 r. odbędzie się XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tradycyjnie, w trzecią niedzielę września, członkowie NSZZ "Solidarność" udają się do Częstochowy, by wspólnie zawierzać swoje najtrudniejsze sprawy Matce Bożej. W tym roku pielgrzymkę organizuje Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność".
Zapisy i bliższych informacji udziela Sekretariat Zarządu Regionu Małopolskiego tel. 12 421-60-54. 

Zaproszenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy czytaj.