Zmarła Grażyna Zachradnik

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Grażyny Zachradnik

wieloletniej członkini i działaczki NSZZ "Solidarność" w Krynicy,
przewodniczącej NSZZ "Solidarność" w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A.,
delegatki na WZD Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia (1995-1998); delegatki na WZD Krajowej Sekcji Uzdrowisk Polskich (1995-1998 i 2002-2018).

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najszczerszego współczucia.


Koleżanki i Koledzy
z Małopolskiej "Solidarności"