Szkolenia ws. RODO

Informujemy, że Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" organizuje szkolenia dla przedstawicieli Komisji Zakładowych z całego Regionu dotyczące wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Szkolenia dla organizacji związkowych z terenu Krakowa organizuje Dział Szkoleń ZRM tel. 12 423-12-98, szkolenia dla organizacji z terenu Małopolski - prosimy o kontakt z Biurami Oddziałów ZRM tutaj.