Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 29-30 czerwca 2018 r.

Informujemy, że XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dn. 29-30 czerwca br. w Krakowie. Weźmie w nim udział ok. 200 delegatów wybranych przez struktury związkowe w całym Regionie.

Walne Zebranie Delegatów to najwyższa regionalna władza związkowa, uprawniona do uchwalania programu i strategii dla całego związku w Małopolsce, a także do wyboru wykonawczych władz związkowych – przewodniczącego Zarządu Regionu, Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji w NSZZ „Solidarność” czerwcowy zjazd nie tylko dokona podsumowania mijających czterech lat, ale również obok wyboru nowych władz, zajmie się programem NSZZ „Solidarność” w Małopolsce w kadencji 2018-2022. Przypomnijmy, że będzie to dziesiąta kadencja władz związkowych w Małopolsce. Pierwszy zjazd wyborczy odbył się w lipcu 1981 r. w Tarnowie, a kolejne miały miejsce w latach: 1990, 1992, 1995, 1998, 2002, 2006, 2010 i 2014.

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” będzie obradować w dn. 29-30 czerwca br. w Krakowie. Miejscem obrad będzie Mała Hala „Tauron Areny Kraków”. Ten nowoczesny obiekt należy do kompleksu widowiskowo-sportowego „Tauron Areny Kraków” przy ul. St. Lema 7.

Prezydium ZR NSZZ „S” powołało sekretarza Zarządu Regionu Adama Gliksmana na kierownika organizacyjnego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Harmonogram XI WZD Regionu Małopolskiego

Pierwszy dzień, 29 czerwca 2018 r.

8:30 – Rejestracja delegatów, odbiór materiałów zjazdowych i kart do głosowania, podpisywanie list obecności.

9:30 – Msza św., Mała Hala TAURON Arena, Kraków, ul. Stanisława Lema 7

10:15-10:30  – Zajmowanie miejsc

10:30  – Rozpoczęcie obrad

13:30-14:30  – Przerwa obiadowa

14:30  – Wznowienie obrad

18:00  – Kolacja

19:00  – Ewentualne wznowienie obrad

Drugi dzień, 30 czerwca 2018 r.

8:30  – Podpisywanie list obecności, odbiór materiałów

9:00  – Rozpoczęcie obrad

14:00  – Przerwa obiadowa

15:00  – Ewentualne wznowienie obrad