Pracownicy w radach nadzorczych - liberalizacja przepisów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Ustawa ma na celu zmianę wymagań wobec przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Osoby wybrane przez pracowników do organu nadzorczego będą zwolnione z następujących wymogów:

  • posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  • posiadania wykształcenia wyższego
  • zdania egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej.

Przyjęto również, iż pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej nie stanowi wykonywania zajęć uniemożliwiających bycie członkiem rady nadzorczej spółki.

(fot. Jakub Szymczak /KPRP)