Bycie liderem związkowym zobowiązuje!

Podczas dwudniowego szkolenia (27-28 lutego 2018 r.) kolejni małopolscy liderzy związkowi mieli doskonałą okazję, by uporządkować oraz pogłębić swoją wiedzę w zakresie komunikacji społecznej w działalności związkowej, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, asertywności w relacjach oraz sztuce przekonywania - argumentacji w relacjach z pracodawcą i członkami Związku.

Zdjęcia ze szkolenia można obejrzeć TUTAJ

Szkolenie prowadziła trenerka z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - Maria Kościńska.

Uczestnicy szkolenia brali aktywny udział w warsztatach, ćwicząc zdobytą wiedzę w praktyce. Nie zabrakło również czasu na gorące dyskusje i cenną wymianę doświadczeń. Jednym z istotnych zagadnień okazał się problem wypalenia zawodowego, na który antidotum może stanowić m.in. delegowanie zadań oraz realna współpraca i współdziałanie w organizacjach zakładowych.

Warto zatem przypomnieć wszystkim związkowcom, że sukces związkowy na każdym szczeblu wymaga współpracy a bycie liderem związkowym zobowiązuje!

„Kompetencje społeczne liderów związkowych” to ostatnie takie szkolenie przed rozpoczęciem nowej kadencji 2018/2020.

Zdjęcia ze szkolenia można obejrzeć TUTAJ

(fot. Agnieszka Masłowska)