Kilka prawd na temat oddawania krwi

Kilka prawd na temat oddawania krwi

Krew jest najcenniejszym lekiem jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi. Krew jest dlatego tak cenna, ponieważ współczesna medycyna nie znalazła jeszcze sposobu na laboratoryjne jej wytworzenie. Jedyną fabryką krwi jest ludzi organizm i dlatego każda grupa krwi jest jednakowo cenna.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Krew jest pobierana przy wykorzystaniu sprzętu jednorazowego użytku, przez profesjonalny personel medyczny, w sterylnych warunkach. Oddając krew nic nie ryzykujesz. Każdy zdrowy człowiek może jednorazowo oddać 450 ml krwi. Oddanie takiej ilości krwi nie powoduje żadnych skutków ubocznych a jej poziom już po 2-3 godzinach zaczyna wyrównywać się w naszym organizmie. Nim potencjalny dawca krwi przystąpi do procesu podzielenia się tym życiodajnym lekiem, wstępnie jest poddawany medycznej kontroli weryfikującej aktualny stan zdrowia. Pamiętajmy, że każdy z nas to potencjalny dawca krwi, lecz nie każdy może się nią dzielić. Istnieją pewne ograniczenia wiekowe (krwiodawcą może być osoba pełnoletnia w wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia), medyczne (choroby, przyjmowane leki, przebyta żółtaczka, przewlekłe schorzenia układu krążenia, układu pokarmowego, układu oddechowego lub inne przeciwwskazania medyczne w tym drobne infekcje ), oraz inne czynniki (świeże tatuaże, kolczyki, badania endoskopowe). Ostatnie trzy przypadki powodują tylko czasową dyskwalifikację dawcy.

Organizm każdego człowieka jest w stanie wytworzyć tyle krwi ile potrzebuje. Będąc stałych Honorowym Dawcą Krwi nie ma ryzyka wystąpienia zjawiska nadprodukcji, a co za tym idzie nie można się uzależnić od jej oddawania.

Krew jest bezcennym darem życia. Podczas akcji krew oddaje się nieodpłatnie.
Każdy dawca ma jednak jednakowe prawo do:
..- regularnych badań,
..- posiłku regeneracyjnego,
..- otrzymania zwolnienia z pracy,
..- rozliczenia kosztów dojazdu do regionalnej stacji krwiodawstwa za okazaniem biletu.