Uchwały ZRM dot. wyborów 2018-2022

Uchwała Nr 61/2017
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
z dnia 28 września 2017 r.
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej 

otwórz

Uchwała Nr 62/2017
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
z dnia 28 września 2017 r.
ws. ustalenia kalendarza wyborczego  na kadencję 2018-2022 w Regionie Małopolskim NSZZ "Solidarność"

otwórz

Uchwała Nr 63/2017
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28 września 2017 r.
ws. obowiązującego na czas kadencji 2018-2022 klucza liczbowego
określającego tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na WZD Regionu Małopolskiego od liczby członków Związku w okręgu wyborczym oraz klucza liczbowego, według którego wybierani będą elektorzy na zebranie wyborcze w okręgu łączonym

otwórz

Uchwała nr 64/2017
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 26 października 2017 r.
ws. upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej do wyrażenia zgody na przeprowadzenie wyborów poza zebraniem (tzw. wybory z urną)

otwórz

Uchwała nr 75/2018
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 20 marca 2017 r.
ws. wyznaczenia obwodów wyborczych oraz ustalenia klucza wyborczego w celu podziału miejsc mandatowych pomiędzy poszczególne obwody wyborcze
przy wyborach członków Zarządu Regionu Małopolskiego i Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

otwórz

Uchwała nr 76/2018
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 20 marca 2017 r.
ws. upoważnienia Regionalnej Komisji Wyborczej do ustalenia terminów utworzenia okręgów wyborczych łączonych

otwórz

Uchwała nr 77/2018
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 20 marca 2017 r.
ws. reasumpcji uchwały Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” nr 63/2017

otwórz