Skład RKW 2018-2022

 

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022:

  1. Adam Lach - Przewodniczący RKW RM,
    e-mail: zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl
  2. Jerzy Smoła
  3. Barbara Porzuczek
  4. Witold Witkowski
  5. Andrzej Gębara
  6. Krzysztof Kotowicz
  7. Ryszard Pietrzyk
  8. Romuald Jewuła [rezygnacja 31.12.2019]