Wybory kadencja 2018-2022

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" czytaj

Uchwały Zarządu Regionu Małopolskiego dot. wyborów na kadencję 2018-2022 czytaj

Uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" dot. wyborów 2018-2022 czytaj

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych czytaj

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej czytaj

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej czytaj

Wzory dokumentów wyborczych dla zakładowych organizacji koordynacyjnych czytaj

Wzory dokumentów wyborczych dla MKK czytaj

Protokół z przeprowadzonych wyborów poza zebraniem (z urną) pobierz*.pdf pobierz*.doc

Ordynacja wyborcza czytaj

Statut NSZZ "Solidarność" czytaj


Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

31-011 Kraków, pl. Szczepański 5

Adam Lach - Przewodniczący RKW, tel./fax 12 423-13-22,
e-mail: zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl

Barbara Porzuczek - Zastępca przewodniczącego RKW, tel. 502 441-584, e-mail: barbara.porzuczek@solidarnosc.krakow.pl

Witold Witkowski - Sekretarz RKW, tel. 12 421-97-49, e-mail: witold.witkowski@solidarnosc.krakow.pl

Biuro RKW

Kraków, pl. Szczepański 5, IV piętro, pok. 405, czynne pon.-pt. 8.00-16.00,
tel./fax 12 421-82-75, tel. 12 431-27-21, e-mail: dkzp.krakow@solidarnosc.org.pl

Komunikat RKW Nr 1 (lista pełnomocników) czytaj