Medal „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Ks. Zdzisława Lisowskiego

22 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, siedem wybitnych postaci związanych z Sądecczyzną otrzymało medale „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Odznaki wręczyli przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch i starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Jednym z uhonorowanych był ks. Zdzisław Lisowski. Z wnioskiem o nadanie ks. Zdzisławowi Lisowskiemu odznaki „Zasłużonego dla Ziemi Sądeckiej” wystąpił Sądecki Oddział Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Ks. Zdzisław Lisowski pochodzi z Piwnicznej-Zdroju. Został wychowany w rodzinie o mocnych korzeniach patriotycznych. W 1954 roku wstąpił do wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i 26 czerwca 1960 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali. Pełnił posługę kapłańską w wielu parafiach diecezji tarnowskiej. Jako wikary pracował w Muszynie, Bochni oraz Biadolinach, nieopodal Brzeska. Natomiast pełniąc rolę gospodarza był proboszczem w Ropie, Przysietnicy (gdzie budował nowy kościół), Łomnicy oraz Staszkówce. W 2000 roku, po czterdziestu owocnych latach posługi kapłańskiej, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Powszechnie znany jest jako zdecydowany przeciwnik systemu komunistycznego. W 1967 roku zagrożony utratą życia ks. Eugeniusz Piech przekazał ks. Lisowskiemu informację o ukrytym sztandarze Armii Krajowej. Ks. Zdzisław odszukał ukryty sztandar i przekazał do Kurii Tarnowskiej na ręce ks. biskupa Józefa Gucwy. Patriotyczne kazania zjednywały ks. Lisowskiemu wiele sympatii w kolejnych parafiach, ale również powodowały niechęć przedstawicieli tzw. władzy ludowej. W 1979 r. ks. objął parafię w Przysietnicy koło Barcic, gdzie kosztem, wielu wyrzeczeń rozpoczął budowę kościoła i plebanii. W stanie wojennym nie wahał się wspierać represjonowanych i ich rodzin, pomagał też w ukrywaniu się osób poszukiwanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Jest także kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o młode pokolenie. W czasie posłannictwa kapłańskiego dał się poznać nie tylko jako gorliwy duszpasterz, oddany kościołowi, ale również jako przyjaciel młodzieży, kształtujący ich moralnie i piętnujący zło wynikające z politycznej agitacji systemu komunistycznego. Od początku swojej posługi dbał o życie lokalnej społeczności, wykraczając poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi miał ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców naszego regionu. Posiada status pokrzywdzonego.

Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznaje honorowe odznaki „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” od 2003 roku. Do tej pory doceniono w ten sposób ponad 200 osób. W tym roku, oprócz ks. Zdzisława Lisowskiego, odznaki otrzymali: Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta – pochodzący z Tabaszowej, wybitny specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii ekologicznej, Edward Cisowski – mieszkaniec Wielogłów, który swoje życie poświęcił działalności społecznej mającej na celu rozwój rodzinnej miejscowości, Maria Marcinowska – pedagog, działaczka społeczna, która przez lata dbała o rozwój wsi gminy Korzenna, Piotr Trochanowski – mieszkający w Krynicy-Zdroju wybitny poeta pochodzenia łemkowskiego, Władysław Talarczyk – malarz pochodzący z Czarnego Potoku nieopodal Łącka, bp. dr Władysław Bobowski – pochodzący z Tropia kapłan, który przez lata opiekował się młodym pokoleniem seminarzystów, pełniąc m.in. funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

„Tego co zrobiliście dla swoich małych Ojczyzn nie sposób przecenić. Na zawsze wpisaliście się w historię Sądecczyzny i przyczyniliście się do budowania jej pomyślności” – mówił podczas uroczystości przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch. Słowa uznania i wdzięczności za ofiarną pracę skierował do Zasłużonych także starosta Marek Pławiak.

W uroczystej sesji Rady Powiatu wziął także udział kierownik Sądeckiego Oddziału RM NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz.

Oprac. Grażyna Święs