„Historia Solidarności w Małopolsce”. Nagrody przyznane

7 czerwca 2017 roku w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się konferencja podsumowująca kolejną już edycję wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”. 

Temat konkursu: „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu”, cieszył się dużą popularnością. W konkursie wzięło udział blisko 400 uczniów. Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowywała m.in. prezentacje i filmy poświęcone polskiej drodze do wolności. 

W maju komisja konkursowa, w której znaleźli się z ramienia Małopolskiej „Solidarności” Adam Gliksman, sekretarz ZR i Zdzisław Szczur, szef „Solidarności” wadowickiej, wybrała i nagrodziła najlepsze prace. Dziś zwycięzcy, z rąk Przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” Wojciecha Grzeszka, Małopolskiej Wicekurator Oświaty Haliny Cimer, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Wojciecha Frazika oraz Starosty Wadowickiego Bartosza Kalińskiego odebrali zasłużone nagrody.

Podczas konferencji rozstrzygnięto etap wojewódzki 5. Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Powstań Polsko 2017", którego organizatorem było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach. Na scenie wystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu” jest częścią większego projektu edukacyjnego pt.: „Historia Solidarności w Małopolsce”. Od kilku lat współorganizuje go Małopolska „Solidarność” wraz z Kuratorium Oświaty w Krakowie; w tym roku w gronie instytucji współpracujących znalazł się również Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach.

***

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”, jest organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z: Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz z Wadowickim Centrum Kultury. Konferencja wpisuje się w Małopolski Program Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Celem konferencji jest popularyzowanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy nt. ruchu społecznego „Solidarność”, kultywowanie jego ideałów oraz wartości.

fot. Agnieszka Masłowska