9 dzień protestu głodowego w Krakowie

Protest głodowy w Krakowie

STRONA PROTESTU - udziel poparcia

APEL PROTESTUJĄCYCH

My uczestnicy protestu głodowego w Krakowie zapraszamy Panią Minister na rozmowy do strajkujących w kościele św. Stanisława Kostki. Wzywamy jednocześnie do wycofania  rozporządzenia dotyczącego nowych podstaw programowych dla szkół średnich oraz rozpoczęcia poważnych konsultacji społecznych  ze środowiskami akademickimi, nauczycielskimi i rodzicami.

Wzywamy wszystkich dla których dobro Polski leży na sercu do poparcia naszego protestu. Próba pozbawienia naszych dzieci rzetelnej wiedzy historycznej to prosta droga do pozbawienia ich narodowej tożsamości.

Wzywamy naszych rodaków do solidarnych akcji protestacyjnych w obronie polskiej nauki i kultury.

30 marca 2012 r. głosowanie ws. referendum

Głosowanie 30 marca

Znany jest dokładny termin debaty i głosowania wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania dotychczasowego wieku emerytalnego. Tego dnia przed Sejmem odbędzie się związkowa manifestacja. 

30 marca o godzinie 9.00 rozpocznie się sejmowa debata natomiast o 13.00 powinno odbyć się głosowanie w sprawie złożonego przez NSZZ „S” wniosku o przeprowadzenie referendum emerytalnego. Podpisało się pod nim ponad 1,4 mln Polaków. 

– Mamy prawo skorzystać z demokratycznego narzędzia, jakim jest referendum, tym bardziej że podczas kampanii wyborczej politycy nie wspominali o podwyższaniu wieku emerytalnego. Teraz wszystko w rękach posłów. Każdy z nich powinien pamiętać, że jego decyzje nie są tajne – mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”. 

Pikieta przed Urzędem Miasta Krakowa

W dniu 20 marca 2012 r. Krakowie przed Urzędem Miasta odbyła się demonstracja, która była wyrazem sprzeciwu wobec polityki oświatowej władz Miasta Krakowa. Jej uczestnicy – rodzice i związkowcy z NSZZ "Solidarność" i ZNP domagali się rezygnacji z wdrażania szkodliwych dla krakowskiej oświaty rozwiązań, których autorką jest wiceprezydent Anna Okońska-Walkowicz.

Zebranie okręgowe

Region Małopolskiej „Solidarności zaprasza przewodniczących i przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” na spotkanie ws. organizowanej w przyszłym tygodniu pikiety pod Sejmem RP w Warszawie oraz  referendum emerytalnego.
Spotkanie odbędzie się 22 marca (czwartek) o godzinie 12:00 w sali 406, plac Szczepański 5.
Ze względu na wagę poruszanych problemów bardzo prosimy o obecność.

Henryk Łabędź
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowiska Prezydium ZRM

Stanowisko Nr 1/2012
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 15 marca 2012 r.
ws.Telewizji Trwam

W związku z nieprzyznaniem koncesji na emisję programu dla telewizji Trwam w multipleksie cyfrowym, Prezydium ZRM stanowczo protestuje przeciwko dyskryminującym metodom wymierzonym w media katolickie.
Uważamy, że działania te są wymierzone przeciwko większości społeczeństwa polskiego, oraz podważają podstawowe prawo do pluralizmu i wolności słowa w przekazie medialnym.
 

Stanowisko Nr 2/2012
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie poparcia strajku głodowego w proteście wobec wprowadzanej przez MEN reformie programu nauczania i ograniczeniu ilości godzin z historii i języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Strajk głodowy przeciwko zmianom w nauczaniu historii

W Krakowie, 19 marca br. w kościele Salezjanów na Dębnikach rozpoczął się strajk głodowy zorganizowany przez byłych działaczy opozycji antykomunistycznej . Strajk jest wyrazem protestu przeciwko nowej podstawie programowej z historii, która ma wejść do szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 r.

Protestujący to Adam Kalita, Grzegorz Surdyk, Leszek Jaranowski, Marian Stach i Ryszard Nęcik. Postulują oni wstrzymanie rozporządzenia o nowej podstawie programowej w szkołach ponadgimnazjalnych, których autorką jest była minister edukacji  Katarzyna Hall, a także natychmiastowe rozpoczęcie konsultacji społecznych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich struktur NSZZ „Solidarność” o wyrażenia swojego poparcia dla strajkujących.

Agata Łyko
Przewodnicząca Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”
Regionu Małopolskiego

„TAK dla referendum, NIE dla pracy aż do śmierci” - manifestacja w Warszawie

„TAK dla referendum, NIE dla pracy aż do śmierci”

Manifestujemy przed Sejmem

Region Małopolski „Solidarności” organizuje wyjazd do Warszawy na ogólnopolską manifestację NSZZ „Solidarność” pod hasłem
„TAK DLA REFERENDUM, NIE DLA PRACY AŻ DO ŚMIERCI”.

W Regionie Małopolskim zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów

W ostatnich dwóch miesiącach jako NSZZ „Solidarność” realizowaliśmy bardzo ambitne zadanie zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskie w sprawie zachowania obowiązującego obecnie wieku emerytalnego. W skali kraju zebraliśmy łącznie ponad 1,5 miliona podpisów, a w Regionie Małopolskim ponad 100 tysięcy.
Tą akcją chcieliśmy umożliwić Polakom podjęcie jednej z najważniejszych decyzji dotyczących ich życia poprzez szczególną formę demokracji jaką jest referendum.

Subskrybuje zawartość