COVID-19: Związki muszą monitorować sytuację pracowniczą wokół pandemii

Na stronie NSZZ „Solidarność” została uruchomiona specjalna zakładka poświęcona działaniom związkowym dotyczącym  walki z pandemią, a także pilnowania by nie naruszano przy tym praw pracowniczych.

Związki zawodowe na całym świecie włączyły się w walkę ze skutkami pandemii COVID-19. Dotyczy to nie tylko zagrożenia zdrowotnego, ale także tego odnoszącego się do bezpieczeństwa miejsc pracy i praw pracowniczych. W celu przeciwdziałania zapaści gospodarczej, w wielu krajach przyjmowane są specjalne pakiety regulacji prawnych. Ważne jest to, by te regulacje i idące w ślad za nimi działania pracodawców nie prowadziły w sposób trwały do obniżania standardów zatrudnienia i pogarszania warunków pracy. Dotyczy to także naszego kraju.

Zmarł Józef Wilk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dn. 11 kwietnia br. Naszego Kolegi

Józefa Wilka

wieloletniego działacza NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni i PKP Cargo w Nowym Sączu i od 1995 r. przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w zakładzie pracy,
aktywnego działacza kolejarskich i transportowych struktur NSZZ "Solidarność"
członka Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w l. 2010-2014.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy serdeczne współczucia

Małopolska "Solidarność"

Solidarność protestuje wobec braku konsultacji społecznych

NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko brakowi konsultacji społecznych projektu ustawy drugiego etapu „Tarczy antykryzysowej”. To złamanie podstawowych zasad dialogu społecznego, konstytucji oraz prawa międzynarodowego – czytamy w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej. Prezydium KK odnosząc się do procedowania drugiej odsłony tzw. „Tarczy antykryzysowej” uznało, że brak konsultacji pozbawia związki zawodowe części swoich uprawnień, co podważa – jak napisano – i tak już mocno osłabione zaufanie NSZZ „Solidarność” do dobrych intencji strony rządowej.

Nie ma wspólnego stanowiska strony społecznej Rady Dialogu Społecznego

Dla NSZZ „Solidarność” sprawa jest jasna – nie może być mowy o tym, by koszty walki z kryzysem były przerzucane na pracowników, w tym niezwykle ważną grupę urzędników. Postulat przesunięć budżetowych tak naprawdę oznaczać może rezygnację lub wstrzymanie wypłat  świadczeń społecznych i środków na walkę z bezrobociem. Nie zgadzamy się na to. Podobnie, nie akceptujemy rezygnacji z inwestycji infrastrukturalnych. Dla nas inwestycje publiczne to jeden z kluczowych filarów przeciwdziałania skutkom kryzysu - napisał Piotr Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w odpowiedzi na apel Pracodawców RP domagających się zmian w budżecie państwa i niezgodnie ze stanem faktycznym powołujących się na uzgodnienia z innymi partnerami społecznymi.

Komunikat dla pracowników służby zdrowia

Koleżanki i Koledzy,
w imieniu Rady Sekcji Służby Zdrowia Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przede wszystkim dziękuję za wszystkie dotychczasowe postawy ofiarności i odwagi w tych trudnych dla naszych środowisk czasach oraz życzę dużo siły i samozaparcia na dalszą walkę.

Piękny gest członków "Solidarności" w TEVA Kraków!

Członkowie "Solidarności" z krakowskiej firmy TEVA czyli dawnej Polfy, nie zawodzą! Właśnie dołączyli do grona osób, które w trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce i historycznej konieczności wsparcia szpitali w walce z wirusem COVID-19 i w leczeniu pacjentów nie pozostały obojętne. Członkowie "Solidarności" zrezygnowali ze świątecznych upominków, a środki na nie przeznaczone przekazali na wsparcie dla szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie.

Trzysetny numer "Kolejarza Małopolskiego"

W kwietniu br. ukazał się 300. numer „Kolejarza Małopolski”, biuletynu wydawanego przez Regionalną Sekcję Kolejarzy (RSK) przy Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”. Nawiązuje on do historycznego „Kolejarza” z czasów stanu wojennego i podziemnej „Solidarności”  lat osiemdziesiątych.

UWAGA: Istotne zmiany w funkcjonowaniu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" [do 12 czerwca br.]

W związku z zaostrzeniem i przedłużeniem przez władze państwowe restrykcji mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce oraz zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych i po dogłębnej analizie funkcjonowania poszczególnych działów merytorycznych Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" postanowiło przedłużyć czasowe zmiany w funkcjonowaniu działów merytorycznych i biur Zarządu Regionu do dnia 12 czerwca br. włącznie.

Życzenia dla pracowników służby zdrowia

COVID-19: Telekonferencja z Wojewodą Małopolskim

W dniu 8 kwietnia br. odbyło się za pomocą telełączy kolejne spotkanie małopolskiego Zespołu ds. koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa Covid-19. Zespołowi przewodniczy wojewoda małopolski Piotr Ćwik, a jego stałymi członkami są wicewojewodowie, dyrektorzy odpowiednich wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Państwowy  Inspektor Sanitarny oraz komendanci służb mundurowych.

Subskrybuje zawartość