Zmiany w Statucie NSZZ "Solidarność"

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wpisał zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność” dokonane podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie w 2018 roku.

Statut NSZZ "Solidarność" to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.

Adam Gliksman gościem Gorącego tematu w TVP Kraków

W dniu 8 lutego br. gościem red. Jacka Bańki w programie "Gorący temat" w TVP Kraków był Zastępca przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Adam Gliksman. Rozmowa dotyczyła m.in. przyszłości ustawy ograniczającej handel w niedzielę, kryzysu dialogu społecznego w Polsce i niebezpieczeństwie wykorzystania rocznicy wyborów czerwcowych do bieżącej polityki. Rozmowę można znaleźć tutaj.

Nie żyje Jan Olszewski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci premiera Jana Olszewskiego, znakomitego patrioty, mecenasa i człowieka "Solidarności".

W trakcie II wojny światowej Jan Olszewski był żołnierzem Szarych Szeregów. W okresie PRL działał w opozycji demokratycznej, m.in. w Komitecie Obrony Robotników. Od 1980 r. zaangażowany w tworzenie "Solidarności", której był aktywnym doradcą. Był zaangażowany w rejestrację "Solidarności" Wiejskiej. zasłynął jako znakomity obrońca w procesach politycznych w l. 80. XX w.
W 1991 r. został premierem pierwszego po 1989 r. rządu bez udziału komunistów. Kwestionował okrągłostołowy układ, za co zapłacił odwołaniem go ze stanowiska.

Cześć Jego Pamięci!

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego

Z prac Zarządu Regionu

W dn. 31 stycznia - 1 lutego br. w Zakopanem odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" połączone ze szkoleniem na temat przepisów nowej ustawy o związkach zawodowych, która weszła w życie z początkiem stycznia 2019 r.

Sztab zdecydował o kolejnych akcjach Solidarności

We wszystkich regionach odbyły się odwiedziny i spotkania z posłami i senatorami Zjednoczonej Prawicy w ramach akcji informacyjnej sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ „Solidarność”. Z większością parlamentarzystów udało się spotkać. Przekazano im stanowisko Związku z postulatami.

Spotkanie "Solidarności" z parlamentarzystami

W dniu 4 lutego br. ruszyła w całej Polsce akcja odwiedzin biur poselskich i senatorskich Zjednoczonej Prawicy przez przedstawicieli NSZZ "Solidarność". Związkowcy przedstawili władzom postulaty "Solidarności", zawarte w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z grudnia ub.r. w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz niepokojącego stanu dialogu w Polsce. 

Spotkanie opłatkowe w Limanowej

W sobotę, 19 stycznia br. członkowie NSZZ "Solidarność" z terenu ziemi limanowskiej zgromadzili się na tradycyjnym opłatku. Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w intencji ojczyzny i członków NSZZ "Solidarność", odprawionej w kaplicy Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożegow Limanowej przez kapelana ks. Ryszarda Hebdę. Kapłan wygłosił również homilię, w której nawiązał do Ewangelii oraz mówił o potrzebie włączania się w działalność dla dobra ojczyzny oraz drugiego człowieka.

Małopolska "Solidarność" upomina się o podwyżki na uczelniach!

Stanowisko nr 1/2019

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

z dn. 22 stycznia 2019 r.

ws. braku podwyżek wynagrodzeń pracowników szkół wyższych

"Dobro dzieci to nasz najważniejszy obowiązek"

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podjął się mediacji między protestującymi nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zaapelował, aby w narastającym sporze wokół funkcjonowania systemu oświaty nie umknęło to, co najważniejsze - dobro dzieci oraz ich prawo do edukacji i wychowania.

Szkolenia w I półroczu 2019 r. Zapisz się!

Zapraszamy na szkolenia w I półroczu 2019 r. Zachęcamy do skorzystania z nich osoby, które chcą poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę z proponowanych przez nas tematów.

Przypominamy również, że istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innych tematach Państwa interesujących.

Subskrybuje zawartość