Solidarność Małopolska wspiera pracowników szpitali!

Małopolska "Solidarność" włączyła się w akcję pomocy dla pracowników szpitali województwa małopolskiego. Decyzją Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" na konta szpitali zakaźnych trafi 30 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony dla pracowników. Związek zachęca, by każdy w miarę możliwości wspierał małopolską służbę zdrowia.

Solidarność na kryzys [7-10]

Eksperci Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przygotowali kolejną porcję porad dotyczących praktycznego zastosowania przepisów wprowadzonych w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Przepisy te przyniosły wiele zmian, które mają wesprzeć pracowników i administrację w przeciwdziałaniu ekonomicznym i społecznym kosztom związanym z pandemią COVID-19. W najnowszym pakiecie informacji omówiono m.in. rozwiązania przewidziane dla pracowników tzw. infrastruktury krytycznej oraz dla pracowników z niepełnosprawnościami. Można się także dowiedzieć o wpływie pakietu na emerytury, na PPK czy na funkcjonowanie usług społecznych. 

Małopolski Szlak Solidarności [5]: Zakopane

Zimowa stolica Polski - Zakopane - kusi turystów cały rok. Warto przy okazji kolejnej wizyty zajrzeć tam także na Małopolski Szlak Solidarności. "Solidarność" w Zakopanem odegrała olbrzymią rolę i jest to do dziś widoczne w przestrzeni miasta, gdzie można znaleźć kilkanaście punktów związanych z historią "Solidarności". Na szlaku znajdują się m.in. miejsca związane z patronem "Solidarności" bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Warto wybrać się schroniska w Dolinie Chochołowskiej, by dowiedzieć się, do czyjego spotkania doszło tam w 1983 r. W przewodniku można przeczytać o historii słynnego "płotu dyskusyjnego" na Krupówkach.

Solidarność wspiera szpitale w walce z koronawirusem

Walka z rozszerzającą się w Polsce pandemią COVID-19 wkracza w decydującą fazę, która wymaga przygotowania, dyscypliny i odpowiedzialnego zachowania. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy szeroko pojętej służby zdrowia, którzy z narażeniem własnego zdrowia zapewniają opiekę nad chorymi. Wyrazem docenienia ich starań stało się w Polsce oddolne wspieranie zarówno szpitali, jak i ich pracowników.

Solidarność na kryzys [4-6]

Eksperci Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" opracowali kolejne części poradnika na temat rozwiązań prawnych wdrożonych przez rząd w związku z pandemią COVID-19. W kolejnych trzech materiałach przedstawiono kwestie związane z podatkiem dochodowym od oosób fizycznych, sytuacją pracowników młodocianych oraz zagadnienie zasiłku opiekuńczego i kwarantanny.

Małopolski Szlak Solidarności [4]: Tarnów

W piątek w ramach Małopolskiego Szlaku Solidarności zapraszamy Państwa do mającego już blisko 700 lat Tarnowa. Miasto to odegrało bardzo znaczącą rolę w historii NSZZ "Solidarność". Tu już w sierpniu 1980 r. wybuchły tu strajki solidarnościowe, a w dniu podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia 1980 r. założono pierwszą organizację niezależnych samorządnych związków zawodowych w "Tamelu". Na Tarnów oczy całej Małopolski zwróciły się w lipcu 1981 r. przy okazji I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność". Kolejne lata to również wiele chlubnych kart w historii tarnowskiej "Solidarności". O tych miejscach opowiedziieliśmy w naszym przewodniku.

Solidarność na kryzys [1-3]

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przygotowała zestaw porad związanych z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pakietu ustaw mającycn na celu organiczanie ekonomiczno-społecznych skutków pandemii COVID-19. Wprowadzają one m.in. przejściowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, które wymagają uzgodnień pracodawcy ze związkami zawodowymi.

XX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy ONLINE

Mimo niesprzyjających okoliczności dzięki staraniom ks. Mikołaja Kotowskiego - Duszpasterza Ludzi Pracy z Żoliborza odbędzie XX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Organizatrozy zapraszają wszystkich członków i sympatyków "Solidarności", zarówno tych którzy regularnie brali udział w nabożeństwie, jak i tych, którzy wybierali się być może w tym roku po raz pierwszy do śledzenia i modlitwy za pośrednictwem transmisji na żywo.

Subskrybuje zawartość