Odeszła Grażyna Mizgała

Dnia 27 marca 2017 r. zmarła nasza Koleżanka

Grażyna Mizgała

Członkini Komisji Rewizyjnej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność", a także Rady Sekcji Służby Zdrowia oraz Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność", Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej, delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego.

Hołd dla niezłomnych kapłanów "Solidarności"

Jak co roku, w marcu, Duszpasterstwo Ludzi Pracy z krakowskich Mistrzejowic zorganizowało pielgrzymkę do miejsc, w których zostali pochowani niezłomni kapelani "Solidarności".

26 marca Duszpasterstwo Ludzi Pracy, "Solidarność" Małopolska wraz z Braćmi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II udali się na groby, aby uczcić rocznice śmierci duszpasterzy ludzi pracy - ks. Kazimierza Jancarza oraz ks. Adolfa Chojnackiego.

Rząd pozytywnie na temat ograniczenia handlu w niedziele

Rząd przyjął stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ograniczenia handlu w niedzielę, popierając projekt nowych regulacji przygotowany przez NSZZ "Solidarność". Rada Ministrów zaleciła również "wnikliwe uwzględnienie i rozważenie wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane projektem ustawy".

Rocznica samospalenia Walentego Badylaka

W dniu 21 marca br. przewodniczący Małopolskiej "Solidarności" Wojciech Grzeszek złożył kwiaty przy Studzience Imienia Walentego Badylaka, który 37 lat temu dokonał w tym miejscu aktu samospalenia w proteście przeciwko przemilczaniu przez władze zbrodni katyńskiej

Jego czyn został upamiętniony w  1990  roku tablicą pamiątkową, którą odsłonił wnuk Walentego, ksiądz Wojciech Badylak.

Zaproszenie na widowisko wokalno-muzyczne "Via Crucis Poloniae"

26 marca 2017 r. w Kościele Parafialnym w Ropicy Polskiej odbędzie się wyjątkowe widowisko wokalno-muzyczne "VIA CRUCIS POLONIAE" - POLSKA DROGA KRZYŻOWA - w którym udział weźmie ok. 45 wykonawców.

"VIA CRUCIS POLONIAE" - to libretto, które powstało na podstawie poezji Kazimierza Józefa Węgrzyna "Kalwaria Oborska" a zostało skomponowane przez Janusza Blecharza. 

W tym niepowtarzalnym widowisku udział wezmą:

„Kropla krwi” dla zwycięzców Memoriału im. Rotmistrza Pileckiego

18 marca br. w Proszowicach odbył się halowy turniej piłki nożnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Na hali sportowej MOSiRu zagrali piłkarze w kategoriach dorosłych i młodzieży. Memoriał został zorganizowany przez Klub Honorowego Dawcy Krwi Cracovii i gminę Proszowice, by przypomnieć postać niezłomnego Rotmistrza.

Drużyny piłkarskie we wszystkich kategoriach wiekowych rywalizowały o puchar przechodni "Kropla Krwi", który został ufundowany przez Wojciecha Grzeszka Przewodniczącego NSZZ Solidarność Regionu Małopolska.

Kondolencje

Naszej Koleżance
Małgorzacie Marcinek-Marek
wyrazy współczucia z powodu śmierci
Mamy
składają 

koleżanki i koledzy 
z Małopolskiej "Solidarności"

Zaproszenie na zebranie

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 14:00 na sali 406 w siedzibie Małopolskiej "Solidarności", pl. Szczepański 5 odbędzie się zebranie z przewodniczącymi komisji zakładowych NSZZ "Solidarność" z terenu Krakowa, na które serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

W dwunastą rocznicę śmierci
Śp.
Tadeusza Piekarza
Wojewody Krakowskiego w latach 1990-1995,
współtwórcy pierwszej Solidarności,
działacza podziemia
w dniu 12 marca 2017 r. o godz. 11:00 zostanie odprawiona msza św. w kościele św. Barbary
w Krakowie, o czym zawiadamiają Przyjaciół i życzliwych Jego pamięci

Żona, Dzieci z Rodzinami

Posiedzenie Zarządu Regionu

Zmianom w zasięgu funkcjonowaniu oddziałów Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", a także potrzebie zdecydowanych działań zmierzających do zwiększenia liczby członków związku było poświęcone posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w dn. 2 marca br.

Człowiek Roku - K. Szwagrzyk
Zebranie rozpoczęło się od relacji z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", które odbywało się w dn. 28 lutego - 1 marca br. w Gdańsku.

Subskrybuje zawartość