Zgłaszajmy przypadki łamania ograniczenia handlu w niedzielę!

11 marca pracownicy handlu będą się mogli cieszyć pierwszą niedzielą wolną od pracy w związku z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele. Niestety już kilka tygodni przed wejściem ustawy w życie w mediach zaczęły się pojawiać doniesienia o coraz to nowych pomysłach sieci handlowych na obchodzenie lub łamanie przepisów ustawy.

Najserdeczniejsze życzenia!

 


XVIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Komisja Krajowa i Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” zapraszają na Ogólnopolską Drogę Krzyżową Ludzi Pracy ulicami Warszawskiego Żoliborza od grobu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidarność”. Piątek - 23 marca 2018 roku godz. 17.00.


Bycie liderem związkowym zobowiązuje!

Podczas dwudniowego szkolenia (27-28 lutego 2018 r.) kolejni małopolscy liderzy związkowi mieli doskonałą okazję, by uporządkować oraz pogłębić swoją wiedzę w zakresie komunikacji społecznej w działalności związkowej, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, asertywności w relacjach oraz sztuce przekonywania - argumentacji w relacjach z pracodawcą i członkami Związku.

Zdjęcia ze szkolenia można obejrzeć TUTAJ

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” - znamy laureatów

26 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Nagrodzono 27 firm, które wyróżniają się przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałaniem mobbingowi i dobrą współpracą ze związkami zawodowymi.

Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

Od 1 marca br., w ramach waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie dodatkowo ponad 105 tys. emerytur przyznanych z urzędu. Co ważne, wszystkie osoby uprawnione do dodatkowej podwyżki dostaną jej wyrównanie za cały rok.

W wyniku nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2018 roku – z wyrównaniem od 1 marca 2017 roku – do kwot gwarantowanych świadczeń zostanie podniesionych 105 tys. emerytur z urzędu.

Droga do wolnych niedziel

„Na tę chwilę czekaliśmy długo. Milion dwieście tys. pracujących w handlu czekało na ten moment. Jestem bardzo wzruszony, że w tak uroczystej formule złożył Pan podpis, Panie Prezydencie” – mówił nie kryjąc wzruszenia Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Stop przemocy w miejscu pracy!

Związki zawodowe wzywają rządy i pracodawców do przyjęcia nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy mającej na celu wyeliminowanie przemocy i molestowania seksualnego w miejscu pracy. Pierwsza dyskusja dotycząca nowej konwencji już w czerwcu tego roku.

Służba zdrowia. Ustawa podwyżkowa do poprawki

W projekcie nowelizacji ustawy gwarantującej podwyżki pracownikom służby zdrowia uwzględnione zostały kolejne grupy zawodowe. To sukces związkowców z Solidarności, którzy od momentu wejścia ustawy w życie domagali się realizacji tego postulatu.

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych kilka dni temu został przekazany partnerom społecznym. 16 lutego nowelą zajęła się Rada Dialogu Społecznego.

Spotkanie związkowe „przy pączku” w Gorlicach

W poniedziałek 12 lutego 2018 r. w Gorlicach w Domu Nauczyciela odbyło się „Spotkanie przy pączku”, w którym uczestniczyło około 70 przedstawicieli komisji zakładowych z powiatu gorlickiego.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: poseł Barbara Bartuś z PiS, przedstawiciel posła Jana Dudy z PiS - Władysław Matczuk oraz Okręgowy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie – Józef Bajdel.

Subskrybuje zawartość