Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja br.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

Kondolencje dla Andrzeja Bala

Naszemu Koledze

Andrzejowi Balowi

Członkowi Zarządu Regionu Małopoloskiego NSZZ "Solidarność"

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmieci

Mamy

składają

Kondolencje dla Marii Szarafanow

Naszej Koleżance

Marii Szarafanow

wieloletniemu radcy prawnemu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Męża


Miejsca pracy w krakowskich MDK-ach uratowane!

Miejsca pracy obronione! Po zdecydowanej krytyce - również ze strony NSZZ "Solidarność" - Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wycofał podczas środowego (29 .04) posiedzenia Rady Miasta Krakowa projekty uchwał zakładających likwidację mniejszych młodzieżowych domów kultury i ośrodków sportowych. Uratowano w ten sposób co najmniej kilkaset miejsc pracy. Problem może jednak powrócić.

"Tematy dnia" TVP Kraków: Solidarność obroniła pracowników

Nie milkną echa prób wprowadzenia przy okazji Tarczy 3.0 antypracowniczych rozwiązań ułatwiających zwalnianie (w tym grupowe) pracowników, likwidujących praktycznie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz umożliwiających pracodawcy obniżanie pensji oraz wymiaru czasu pracy i zawieszanie przepisów wewnętrznych dotyczących warunków pracy i płacy. Dzięki zdecydowanej postawie "Solidarności" na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą oraz zrozumieniu ze strony Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Wicepremier Jadwigi Emilewicz zapisy te zniknęly z propozycji rządowych. Na temat tarczy, odmrażania gospodarki, pomocy dla bezrobotnych, sytuacji pracowników transgranicznych oraz jubileuszu 40-lecia powstania NSZZ "Solidarność" mówił w środę, 29 kwietnia br. w programie "Tematy Dnia" w TVP Kraków wiceprzewodniczący Małopolskiej "Solidarności" Adam Gliksman.

Adam Gliksman gościem Radia Kraków

"Rząd nazywając pakiet ustaw, które miały w swoim założeniu chronić miejsca pracy, "tarczą" odwołał się do terminologii z zakresu wojskowości. Tarcza jest jednak elementem uzbrojenia defensywnego, a to co zostało zaproponowane przez rząd było elementem uzbrojenia ofensywnego, który można porównać do dzidy czy oszczepu rzuconego w stronę pracowników. Na szczęście te zapisy udało się wyeliminować" - powiedział w Radiu Kraków Adam Gliksman, wiceprzewodniczący Małopolskiej "Solidarności". Rozmowa dotyczyła zablokowania przez NSZZ "Solidarność" dzięki wsparciu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i wicepremier Jadwigi Emilewicz uderzających w pracowników zapisów w projekcie Tarczy 3.0, oceny dotychczasowych działań rządu na rzecz ochrony miejsc pracy, sytuacji  pracowników korpusu służby cywilnej i sytuacji pracowników transgranicznych.

Zmarł Jan Kowalski

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP Jana Kowalskiego

działacza "Solidarności" w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Dębicy

zaangażowanego w działalność podziemną po wprowadzeniu stanu wojennego

członka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy

Radnego Rady Miejskiej w Dębicy w l. 1996-1998

Małopolska "Solidarność"

Sukces Solidarności: Antypracownicze zapisy usunięte z tarczy 3.0.

- To dzięki Solidarności, prezydentowi Andrzejowi Dudzie i wicepremier Jadwidze Emilewicz udało się wykreślić antypracownicze zapisy z tarczy antykryzysowej 3.0. - powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności w rozmowie z Mateuszem Kosińskim. Po zdecydowanej reakcji NSZZ "Solidarność" rząd wycofał się z uderzających w pracowników rozwiązań, które zamirzał wprowadzić na tzw. Tarczy Kryzysowej 3.0. Widmo zwolnień przez e-mail i pełnej dowolności w zwalnianiu pracowników i obniżaniu ich pensji zostało zażegnane.

60. rocznica Obrony Krzyża Nowohuckiego

27 kwietnia minęła 60. rocznica "Obrony Krzyża w Nowej Hucie". Tego dnia, w 1960 r.,  mieszkańcy najmłodszej dzielnicy Krakowa - kobiety, dzieci i młodzież oraz mężczyźni obronili krzyż, który stanął na obecnym os. Teatralnym w miejscu planowanej budowy pierwszego kościoła w Nowej Hucie. Po wycofaniu przez komunistyczne władze pozwolenia na budowę, planowano usunąć niewielki drewniany krzyż. Utarczki z wysłanymi w tym celu robotnikami przekształciły się w walki uliczne, jedne z największych w historii PRL. W ich wyniku co najmniej 493 osoby zostały aresztowane, wiele osób zostało też ukaranych - karami więzienia, grzywnami lub zwolnieniem z pracy. Krzyż pozostał, a kilka lat później dzięki zabiegom ks. kard. Karola Wojtyły i nowohucian rozpoczęto w pobliżu budowę kościoła Matki Bożej Królowej Polski, tzw. "Arki Pana". W 2001 r. obok krzyża wybudowano również kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Małopolska Solidarność: Proponowane przepisy to uderzenie w pracowników

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" zdecydowanie zaprotestowało przeciwko planowanym zmianom w przepisach prawnych związanych z pracamii nad tzw. "Tarczą Antykryzysową 3.0", uznając je za antypracownicze i antyzwiązkowe. "Wobec tego zamachu na prawa pracownicze nie pozostaniemy obojętni i wykorzystamy wszystkie działania statutowe do obrony  miejsc pracy." - napisano w przyjętym dziś stanowisku.

Subskrybuje zawartość