Zmarła Jadwiga Gołdynia

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że w wieku 80 lat zmarła 

śp. Jadwiga Gołdynia

założycielka NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu w l. 80. XX w., wieloletni członek "Solidarności", do końca wierna jej ideałom i wartościom.
Rodzinie i bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Małopolska "Solidarność"

Pogrzeb odbędzie się w środę 20 czerwca br. o godz. 14:00 na Cmentarzu Komunalnym w Oświęcimiu.

Stanowisko ZRM ws. poparcia dla Wojciecha Grzeszka

Stanowisko Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” nr 17/2018 
z dn. 14 czerwca 2018 r. ws. poparcia dla Wojciecha Grzeszka

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla kol. Wojciecha Grzeszka jako kandydata na przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w kadencji 2018-2022.

Stanowisko ZRM ws. reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Stanowisko Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” nr 18/2018 
z dn. 14 czerwca 2018 r. ws. reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla postulatów zawartych w liście Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ z dnia 5 czerwca 2018 r. skierowanym do Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu RP, dotyczącym sytuacji w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.

Nowy Sącz: zebranie przewodniczących KZ oraz delegatów na WZD RM

We wtorek 12 czerwca br. odbyło się w Nowym Sączu pierwsze w nowej kadencji zebranie przewodniczących komisji zakładowych oraz delegatów na WZD Regionu Małopolskiego. W zebraniu wziął udział przewodniczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek oraz jego zastępca - Anna Skólska.

Zmarła Grażyna Zachradnik

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Grażyny Zachradnik

wieloletniej członkini i działaczki NSZZ "Solidarność" w Krynicy,
przewodniczącej NSZZ "Solidarność" w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A.,
delegatki na WZD Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia (1995-1998); delegatki na WZD Krajowej Sekcji Uzdrowisk Polskich (1995-1998 i 2002-2018).

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najszczerszego współczucia.


Koleżanki i Koledzy
z Małopolskiej "Solidarności"

Spotkanie z „Ludźmi Solidarności”

Na zaproszenie uczniów z klasy VI C Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej oraz uczniów kl. VI A Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie odpowiedzieli przedstawiciele tarnowskiej „Solidarności”, którzy wzięli udział w spotkaniu z młodymi ludźmi – lekcji zorganizowanej przez nauczyciela historii panią Jolantę Żurowską.

Monitoring w pracy a RODO

W dniu 25 maja w życie weszła ustawa o ochronie danych osobowych. Art. 111 ustawy wprowadził zmiany do Kodeksu pracy. Zmiany te polegają na dodaniu nowych regulujących zasady wprowadzania i stosowania monitoringu w pracy.

Zmarła Wanda Adamus

Z żalem informujemy, że w dniu 6 czerwca 2018 roku zmarła w Krakowie w wieku 78 lat

Ś. P. Wanda Adamus

była przewodnicząca związku zawodowego NSZZ Solidarność
przy Szkole Podstawowej nr 117 mieszczącej się na osiedlu Nowy Prokocim.

W czasie stanu wojennego zaangażowana w działalność opozycyjną,
do końca pozostała wierna ideałom "Solidarności”.

Msza Św. za spokój duszy Ś.P. Wandy Adamus odbędzie się
11 czerwca (poniedziałek) o godz. 11.00 w Bazylice pw. Bożego Ciała w Krakowie.

O godz. 13.30 nastąpi złożenie Ciała Zmarłej go grobu rodzinnego mieszczącego się
na Cmentarzu Batowickim (wejście bramą od ulicy Powstańców).

Koleżanki i koledzy z Małopolskiej "Solidarności"

Szkolenia ws. RODO

Informujemy, że Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" organizuje szkolenia dla przedstawicieli Komisji Zakładowych z całego Regionu dotyczące wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

List otwarty KZ NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Jagiellońskiego

List Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego
do Prezydenta, Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków, 5 czerwca 2018 roku

My, członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragniemy przekazać nasz pogląd na najważniejsze problemy nauki i szkolnictwa wyższego.

Subskrybuje zawartość