Pracodawca Przyjazny Pracownikom – XIII edycja rozstrzygnięta

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny nadesłanych wniosków, zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania przez NSZZ ,,Solidarność” Certyfikatu ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Zestawienie wyników w poście. 

Zmiany ZUS: waloryzacja, 13 i 14-stki, bezgotówkowe emerytury

Nowy rok przyniósł zmiany w świadczeniach emerytalnych, ale też plany i zobowiązania na kolejne lata. Waloryzacja emerytur i rent według wskaźników wyniosła 3,84 %, pojawiły się wyrównania dla osób urodzonych w 1953 r. oraz zawitały powszechnie już znane trzynaste i powstałe w tym roku czternaste emerytury. 

Energetyka: Przewodniczący KK "S" spotkał się z M. Morawieckim

Omówiliśmy bardzo ważne dla polskich pracowników sprawy, takie jak transformacja energetyczna, bezpieczeństwo miejsc pracy, czy problemy ze słabą jakością dialogu społecznego – podsumował Piotr Duda dzisiejsze spotkanie z premierem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim, które odbyło się w KPRM.

Prezydium KK krytykuje nowelizację ustawy: przeciążenie FUS i mniejsze wynagrodzenia

Według senackiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w razie zawieszenia działalności gospodarczej i uruchomienia postojowego dla swoich pracowników, traktowani byliby jako osoby wykonujące umowy cywilno-prawne, a w związku z tym otrzymywaliby niższe wynagrodzenie. Oprócz tego zapis w ustawie zrzuca odpowiedzialność wypłacania świadczeń postojowych dla pracowników na Fundusz Ubezpieczeń Społecznym, tym samym przeciążając go. Takie rozwiązania Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” krytykuje i ocenia zdecydowanie negatywnie.

Kalendarium Jubileuszowe 2020

2020 był rokiem jubileuszowym powstania NSZZSolidarność" w związku z tym, był pełen różnych okazji do świętowania 40. rocznicy. Odbywały się koncerty, wystawy, msze święte, konkursy, debaty, spotkania w miarę możliwości ze względu na obowiązujące obostrzenia. 
Zapraszamy do przeglądu relacji z wydarzeń. 

Pustków zaprasza do pomocy innym poprzez oddanie krwi

Klub HDK PCK im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej przy LERG S.A. w Pustkowie-Osiedlu zaprasza do udziału w  akcjach grupowego poboru krwi, które są organizowane każdego roku. W 2020 r. dzięki temu udało się zebrać 140 litrów krwi. Patronami wydarzenia są Dar Życia Klub Horonowych Dawców Krwi i Polski Czerwony Krzyż. W opisie kalendarz akcji na rok 2021.

Odeszła Śp. Zofia Pieczkowska

             Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszą Koleżankę

                                                Śp.

                                ZOFIĘ PIECZKOWSKĄ

              Człowieka wielkiego serca, wybitnego samorządowca.

W 1980 roku  była współzałożycielką  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

w  Wojewódzkim Biurze Projektów,

w stanie wojennym zaangażowana w działalność w  podziemnych strukturach „Solidarności”

w tym  m.in.  kolportaż  niezależnych wydawnictw,  książek, gazetek, ulotek

oraz pomoc rodzinom internowanych i więzionych działaczy.

W 1989 roku współorganizatorka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”

środowisk niezależnych województwa nowosądeckiego.

1 kwietnia 1990 roku została powołana na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw

Reformy Samorządu Terytorialnego. 

Radna Rady Miasta Nowego Sącza w latach 1998–2002 oraz 2006–2010.

Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza w latach 2002–2006.


Odeszła od nas Osoba niezwykle uczciwa, życzliwa i prawa. Taką Ją zapamiętamy.

 Będzie Jej nam bardzo brakowało.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Nowosądecka „Solidarność”

40. rocznica okupacji nowosądeckiego Ratusza

Przedstawiciele sądeckiej „Solidarności”- Andrzej Szkaradek, Krzysztof Kotowicz, Piotr Masłowski i Marcin Jasiński w poniedziałek 11 stycznia 2021 roku odwiedzili sądecki Ratusz, by upamiętnić 40. rocznicę jego okupacji przez ludzi „Solidarności”. Tego dnia spotkano się z prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handzlem oraz wiceprezydentem Magdaleną Majka. Złożono kosz kwiatów pod krzyżem znajdującym się na sali obrad Ratusza.

Ostatnie pożegnanie Kazimierza Kubraka

Z głębokim żalem żegnamy

zmarłego 9 stycznia 2021 r.

Naszego Przyjaciela

Kazimierza Kubraka

Działacza „Solidarności” od 1980 r., wieloletniego

Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

PSS Społem Nowa Huta, członka Regionalnej Komisji

Rewizyjnej, Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Pracowników Handlu.

Człowieka niezwykle oddanego pracy związkowej, uhonorowanego statuetką „Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”

       Pogrążona w smutku 
                                         Małopolska „Solidarność”

Poznaj sądecką "Solidarność"

Na stronie internetowej www.sadeczanin.info z okazji 40-lecia powstania związku pojawiła nowa zakładka poświęcona historiom życia ludzi „Solidarności”. Znajdują się na niej wywiady z kilkoma członkami związku (Eugeniusz Baran, Zygmunt Berdychowski, Tadeusz Jung, Krzysztof Kotowicz, Krzysztof Michalik, Andrzej Szkaradek, Ryszard Zagórski), którzy mieli okazję podzielić się swoimi wspomnieniami, przemyśleniami, obawami i motywacjami. Serdecznie zapraszamy do przeczytania ciekawych, inspirujących rozmów na www.sadeczanin.info/solidarnosc/

Subskrybuje zawartość