Droga do wolnych niedziel

„Na tę chwilę czekaliśmy długo. Milion dwieście tys. pracujących w handlu czekało na ten moment. Jestem bardzo wzruszony, że w tak uroczystej formule złożył Pan podpis, Panie Prezydencie” – mówił nie kryjąc wzruszenia Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Stop przemocy w miejscu pracy!

Związki zawodowe wzywają rządy i pracodawców do przyjęcia nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy mającej na celu wyeliminowanie przemocy i molestowania seksualnego w miejscu pracy. Pierwsza dyskusja dotycząca nowej konwencji już w czerwcu tego roku.

Służba zdrowia. Ustawa podwyżkowa do poprawki

W projekcie nowelizacji ustawy gwarantującej podwyżki pracownikom służby zdrowia uwzględnione zostały kolejne grupy zawodowe. To sukces związkowców z Solidarności, którzy od momentu wejścia ustawy w życie domagali się realizacji tego postulatu.

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych kilka dni temu został przekazany partnerom społecznym. 16 lutego nowelą zajęła się Rada Dialogu Społecznego.

Spotkanie związkowe „przy pączku” w Gorlicach

W poniedziałek 12 lutego 2018 r. w Gorlicach w Domu Nauczyciela odbyło się „Spotkanie przy pączku”, w którym uczestniczyło około 70 przedstawicieli komisji zakładowych z powiatu gorlickiego.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: poseł Barbara Bartuś z PiS, przedstawiciel posła Jana Dudy z PiS - Władysław Matczuk oraz Okręgowy Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie – Józef Bajdel.

Oświadczenie nt. prac Komisji Kodyfikacyjnej dot. prawa pracy

Oświadczenie n/t prac Komisji Kodyfikacyjnej dot. prawa pracy

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy - czytamy w Oświadczeniu Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy czytaj całość tutaj

Przekaż 1% na rehabilitację Kaliny Mikuły

8 lutego 2012 roku doszło do nagłej utraty przytomności Kaliny Mikuły z Charsznicy, przebywającej w Internacie Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu. Wezwana wychowawczyni stwierdziła szczątkowy oddech i niewyczuwalny puls. Po przyjeździe karetki pogotowia EKG wykazało serce w stanie asystolii (brak czynności elektrycznej serca). W wyniku ciągu zdarzeń i zbyt późno udzielonej pomocy doszło do niedotlenienia mózgu, niewydolności płuc i całego organizmu Kaliny.

Mamy czas do 14 lutego, by uratować życie dziecka!!


Zwracamy się z prośbą o pomoc w zebraniu pieniędzy na operację dla nienarodzonego wnuczka naszego członka "Solidarności" z Komisji Emerytów i Rencistów ze Skawiny, Zdzisława Samborskiego. Dziecko ma ciężką wadę serca i tylko operacja w Niemczech może uratować mu życie. Potrzeba na to 350 tys. zł. Zwracamy się do wszystkich członków i ludzi dobrej woli o wpłaty! Nie bądźmy obojętni, pomagajmy!

Wiecej informacji tutaj

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Andrzej Duda powołał nowych przedstawicieli rządu do Rady Dialogu Społecznego. W skład Rady Dialogu Społecznego zostali powołani: minister zdrowia Łukasz Szumowski, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister finansów Teresa Czerwińska i wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

Powszechny system ubezpieczeniowy - Sejm tworzy kolejną wyrwę

Nowo uchwalona przez Sejm ustawa Prawo przedsiębiorców (druk sejmowy nr 2051) wprowadza możliwość nieodprowadzania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ciągu pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozpoczynamy akcję krwiodawczą Małopolskiej "Solidarności"

W dniu 1 lutego 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu Małopolskiej "Solidarności" miało miejsce pierwsze robocze spotkanie grupy osób zaangażowanych w akcję "100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania Niepodległości". Akcja jest inicjatywą Prezydium ZRM związaną z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i trwać będzie przez cały 2018 rok.

Subskrybuje zawartość