Nowa książka! Pociąg do Niepodległości

W marcu br. ukazała się książka Henryka Sikory „Pociąg Niepodległości”. Jej wydawcą jest Region Małopolski NSZZ „Solidarność” przy współpracy z Regionalną Sekcją Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Książka jest zapisem wydarzenia, upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. 5 października 2019 r. wyjątkowy pociąg, składający się z parowozu i pięciu zabytkowych wagonów wyprodukowanych w okresie międzywojennym przejechał przez Małopolskę. Patronat nad wydarzeniem objęli Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Podwyższenie limitów przedmiotowych w PIT w latach 2020 i 2021

31 marca 2020 r. weszły w życie nowe rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, które podniosły limity zapomóg wypłacanych m.in. organizacje związkowe, zapomów otrzymanych w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych oraz świadczeń rzeczowych, zwolnionych od podatku dochodowego. Zmiany objęły także dopłatę do wypoczynku. Zwolnienie będzie obowiązywało w 2020 i 2021 r.

Dębicka "Solidarność zaprasza na akcję krwiodawczą

Oddział Nr 5 Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Dębicy i KZ NSZZ "Solidarność" przy LERG SA w Pustkowie we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej przy LERG SA serdecznie zapraszają na pierwszą w 2020 r. akcję krwiodawczą, która odbędzie się w Pustkowie w dn. 13 maja br. w godz. 9:00 - 12:00 w CAGiS przy bramie osobowej.

Waldemar Cieśla, szef dębickiej "Solidarności" podkreśla, że akcja ma na celu upamiętnienie 100-lecia narodzin św. Jana Pawła II, ale jest także odpowiedzią na olbrzymie braki "daru życia" w wielu szpitalach w całym kraju.

Serdecznie zapraszamy krwiodawców do udziału w akcji!

Małopolska Solidarność w obronie mniejszych szkół w regionie!

Ostatnie dni przyniosły zaskakujące informacje dotyczące działań Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, które prowadzą - wbrew zdaniu "Solidarności" i - co może nawet ważniejsze - Małopolskiego Kuratora Oświaty - do likwidacji szkół w kilku mniejszych szkołach w Małopolsce. Problem ten dotyczy szkół z powiatów z zachodniej Małopolski: Polanki Wielkiej w powiecie oświęcimskim, Andrychowa w powiecie wadowickim oraz Chełma i Jeżówki w powiecie olkuskim. Prezzydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w stanowisku skierowanym do decydentów wyraziło oburzenie zarówno decyzjami ministra, jak i sposobem ich podjęcia oraz domaga się uwzględnienia głosu związku i Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Stanisław Pyjas - pamiętamy!

7 maja minęła 43. rocznica zamordowania przez "nieznanych sprawców" krakowskiego studenta, współpracownika Komitetu Obrony Robotników Stanisława Pyjasa. Jego śmierć wstrząsneła krakowianami, a zwłaszcza studentami. Kilka dni później przyjaciele Stanisława powołali do życia Studencki Komitet Solidarności, który była jaskółką zwiastującą powstanie NSZZ "Solidarność". W 1994 r. na ścianie kamienicy przy ul. Szewskiej 7, gdzie znaleziono ciało Stanisława Pyjasa umieszczono pamiątkową tablicę, przy której co roku gromadzą się jego przyjaciele oraz wszyscy, którzy chcą oddać hołd zamordowanemu. W tym roku te uroczystości miały skromniejszy wymiar. W imieniu Małopolskiej "Solidarności" kwiaty w miejscu śmierci Stanisława Pyjasa złożyli przewodniczący Wojciech Grzeszek i wiceprzewodniczący Adam Gliksman.

WRDS: Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Działaniu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, Małopolskiemu Pakietowi Medycznemu oraz regionalnemu planowi działań na rzecz zatrudnienia poświęcone było plenarne posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dn. 6 maja br. Tak jak większość obecnie organizowanych spotkań posiedzenie miało charakter wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Małopolskiej "Solidarności": Wojciech Grzeszek, Adam Lach, Jerzy Smoła i Adam Gliksman.

Solidarność Małopolska uczci 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

18 maja 2020 r. minie setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Ten ważny jubileusz miał mieć godną oprawę i służyć przypomnieniu i podkreśleniu znaczenia Wielkiego Polaka w dziejach Polski. Zwłaszcza dla "Solidarności", która była owocem wieloletniej pracy Karola Wojtyły II jako biskupa krakowskiego i  bezpośrednio powstała w następstwie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r., rocznica urodzin Ojca Świętego ma duże znaczenie.

Podpisanie umowy programowej między Solidarnością a Prezydentem RP

W nowej umowie programowej między Solidarnością a prezydentem Andrzejem Dudą znalazły się m.in. emerytury stażowe, dodatek solidarnościowy dla tych, którzy utracili pracę w czasie epidemii, promocja układów zbiorowych pracy - poinformował we wtorek przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Stanowisko Prezydium ZRM ws. postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego

Decyzja Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wznowieniu w kwietniu 2020 r. postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego odbiła się szerokim echem w świecie nauki, a okoliczności jej podjęcia są szeroko komentowane. Przypomnijmy, że wcześniej Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich UMK w Toruniu umorzył postępowanie dyscyplinarne w stosunku do prof. Aleksandra Nalaskowskiego, co umożliwiło profesorowi powrót na uczelnię.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja br.

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu  epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

Subskrybuje zawartość