11 listopada 2019 w Krakowie

Razem z pracownikami Genpact PL Sp. z o.o.

Trwa napięta sytuacja wobec bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech działaczy NSZZ "Solidarność" w firmie Genpact PL Sp. z o.o. Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność", obradujący w dn. 24 października br. w Krakowie zajął się również tą sprawą wystosowując stanowisko, w którym z oburzeniem przyjął działania prowadzone przez pracodawcę. Zarząd apeluje również do wszystkich organizacji związkowych w naszym regionie o wsparcie i okazanie solidarności z naszymi członkami.

Zmiany wysokości odpisu na ZFŚS

Od dnia 23 października 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - tekst tutaj.

Zgodnie z nią od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

Odszedł Ojciec Niward Karsznia

Małopolska „Solidarność” z głębokim bólem przyjęła wiadomość o śmierci Ojca Niwarda Karszni.  Ojciec Niward związany był z ideałami Solidarności od samego początku. Wspomagał działaczy naszego związku, zwłaszcza z terenu Nowej Huty, czynem i modlitwą. Troszczył się o dziedzictwo „Solidarności”, udostępniając pomieszczenia na terenie parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Szklanych Domach, na wystawy i spotkania okolicznościowe związkowców i sympatyków Solidarności.

KK skieruje wniosek do Ministra Sprawiedliwości w sprawie krakowskiego Genpact

Komisja Krajowa zwróci się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o nadzór nad sprawami dot. bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech liderów „Solidarności” w krakowskim Genpact PL Sp. z o.o. W swoim stanowisku nazywa działania zarządu Genpact antyzwiązkowymi.

Życzenia dla pracowników oświaty

Z okazji Święta Edukacji Narodowej Prezydium Małopolskiej "Solidarności" składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty. Życzymy, by Wasza praca dawała powody do satysfakcji i radości i by była odpowiednio doceniona nie tylko przez Waszych wychowanków i ich rodziny, ale także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

Spotkanie z Ministrem

W dniu 9 września 2019 r. w kolejowym budynku przy Placu Matejki 12 w Krakowie, z inicjatywy Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie kolejarzy z Andrzejem Adamczykiem Ministrem Infrastruktury, prof. Janem Dudą pracownikiem naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wojciechem Grzeszkiem Przewodniczącym Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność".

„Pociąg Niepodległości”

W dniu 5 października 2019 r. wyruszył z Krakowa „Pociąg Niepodległości pod Honorowym Patronatem Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury. Po drodze zatrzymał się w Krzeszowicach, następnie dotarł do Trzebini i wrócił do stolicy Małopolski. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy Regionie Małopolskim a patronat nad nim objęło Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Patronat medialny sprawowała TVP 3 Kraków.

Apel Przewodniczącego Zarządu Regionu

Apel Piotra Dudy do członków Związku

Subskrybuje zawartość