40 lat od związkowych wyborów!

W lipcu 2021 r. minie dokładnie 40 lat od I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, które było zwieńczeniem tworzenia NSZZ „Solidarność” w Małopolsce. Zarząd Regionu chce przypomnieć to wydarzenie poprzez wystawę i publikację jemu poświęconą. Poszukujemy wszelkich pamiątek związanych z tym zjazdem! Przypomnijmy wspólnie to święto Małopolskiej „Solidarności”!

Bony DOMS ważne do 31 sierpnia 2021 r.

Bony DOMS o wartości 200 zł na wakacje w ośrodkach wypoczynkowych zostały przedłużone do 31 sierpnia 2021 r. Z bonów może skorzystać każdy członek NSZZ „Solidarność", każdemu członkowi przysługuje jeden bon, są one dostępne w Regionie Małopolskiej „Solidarności". Więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w poście. 

40 lat Małopolskiej „Solidarności” w fotografiach

Z wielką radością oznajmiamy, że w ostatnich dniach ukazał się album pt. „Historia „Solidarności” Małopolskiej w fotografiach 1980 – 2020 r.” dokumentujący 40 lat działań Małopolskiej "Solidarności". W grubej książce, liczącej 328 stron znajduję prawie 1000 zdjęć, 44 różnych autorów. Publikacja powstała dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego oraz Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

św. Brat Albert Chmielowski patronem pracowników pomocy społecznej

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że św. Brat Albert Chmielowski został patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Stało się to dzięki współpracy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach i Przewodniczącego ZR Podlaskiego NSZZ "Solidarność". Św. Albert Chmielowski poświęcił swoje życie pomocy biednym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, chciał być dla potrzebujących „dobry jak chleb".  

fot. www.bratalbert.com.pl

Adam Gliksman w Radio Kraków: o programie szczepień

5 marca o godz. 1310 na stacji Radio Kraków mogliśmy usłyszeć wywiad na temat bieżących spraw w kraju z Wiceprzewodniczącym ZR NSZZ „Solidarność” Adamem Gliksmanem. Mówił on m.in. o programie szczepień, emeryturach stażowych i dochodzie gwarantowanym. Rozmowę poprowadził Jacek Bańka.
Zapraszamy do posłuchania https://www.radiokrakow.pl/

Żegnamy Śp. Zbigniewa Ferczyka

 Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy, zmarłego 6 marca 2021 r. w wieku 96 lat

Śp. Zbigniewa Ferczyka

Absolwenta policealnego Studium Ekonomii i Organizacji Turystyki w Krakowie; w l. 60-tych XX w. studenta prawa na UW i UJ.

W okresie II wojny światowej w AK i NSZ na Kielecczyźnie; żołnierza 4. Pułku Piechoty Legionów AK. W 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej działacza konspiracji; w jego mieszkaniu w Kielcach zorganizowano skrzynkę kontaktową i skład broni na użytek Ruchu Oporu AK.

w l. 1953-1954 pracownika Budostalu w Nowej Hucie; od 1954 r. pracownika Huty im. Lenina (obecnie ArcelorMittal Poland, kierownika ośrodka wypoczynkowego HiL w Koninkach (1972-1974) oraz inspektora zaopatrzenia w Dyrekcji Inwestycji (1974- 1982); na emeryturze od 1983 r.

W NSZZ „Solidarność” od września 1980 r.; współorganizatora i przewodniczącego Komitetu Założycielskiego „S” w Dyrekcji Inwestycji HiL, następnie przewodniczącego Komisji Wydziałowej; uczestnika strajku w marcu 1981 r.; Zaangażowanego w tworzenie podziemnych struktur „S” w Nowej Hucie. Inicjatora utworzenia Duszpasterstwa Hutników przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na os. Szklane Domy w Nowej Hucie (proboszcz o. N. Karsznia); Od 1989 r. członka „S” w Komisji Emerytów i Rencistów „S” przy HiL. Od 1989 r. przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Nowej Hucie; Radnego Miasta Krakowa z listy KO (1990- 1994), członka Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej; przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego (1990-1994) Współzałożyciela Chrześcijańskiej Demokracji oraz Porozumienia Centrum w Krakowie. W ostatnich latach współprowadzącego spacery Szlakiem Małopolskiej Solidarności.  

Całe życie poświęcił działaniom na rzecz dobra Polski i innych ludzi. Dziękujemy. 

Odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz medalem „Niezłomnym w słowie” (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Medalem „Dziękujemy za wolność (2014).

Niech spoczywa w pokoju.

Małopolska „Solidarność"

Premiera książki o historii miechowskiej „Solidarności” Czesława Gamrata

Książka pt. „Niedokończona historia” opowiada o wydarzeniach NSZZ „Solidarność” w Delegaturze Miechów w latach 1980-2020 r. Autor opisuje w niej m.in. Strajk w Charsznickiej Odlewni Żeliwa, zmiany w Komisjach Zakładowych „Solidarności”, Strajk w Zakładzie Ozdób Choinkowych, Solidarność Rolników Indywidualnych. Publikacja oprócz historii miechowskiej „Solidarności” przedstawia autobiografię Czesława Gamrata, Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” ZSM w Miechowie, Delegata na WZD RM, Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Małopolskiego. Pracę nad książką prowadziła rodzina Gamratów, a historii towarzyszy poezja napisana przez jego żonę Krystynę.  

"S" apeluje o szczepienia pracowników szkolnictwa wyższego

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała apel w sprawie szczepień pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Apel został skierowany do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów, Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki oraz Adama Niedzielskiego Ministra Zdrowia.

Kraków: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dziesięć lat temu, 1 marca stał się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mimo pandemii, jak co roku w Krakowie odbyły się uroczystości, podczas których oddano cześć bohaterom polskiego podziemia. Przedstawiciele ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarności" złożyli wieniec kwiatów pod pomnikiem w Galerii Wielkich Polaków w Parku Jordana. Całemu wydarzeniu towarzyszył także sztandar Małopolskiej „Solidarności". 

Waksmund: 74. rocznica śmierci mjr. Józefa Kurasia

W sobotę, 27 lutego o godzinie 11.00 w kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Waksmundzie odprawiona została msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych, mjr. Ognia” i jego partyzantów. Mszę świętą celebrował kapelan Wojska Polskiego, ksiądz Tomasz Szewczyk. Patriotyczne kazanie, głęboko powiązane było z dziejami narodu polskiego i świata.

Subskrybuje zawartość