Odszedł Wojciech Kotarba

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca, Przyjaciel na każdy czas.
Z ogromnym smutkiem i przepełnieni żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego Przyjaciela i Kolegi
Wojciecha Kotarby

Ratujmy polski przemysł

Pracy, opracowania systemu pomocy dla upadających zakładów pracy i branż oraz odpowiedzialności za zwalnianych pracowników domagali się członkowie NSZZ „Solidarność” podczas manifestacji zorganizowanej w Warszawie w dniu 15 grudnia 2009 r. Ponad 3 tysiące pracowników firm z branży stoczniowej, zbrojeniowej i kolejowej domagało się ratowania polskiego przemysłu. Janusz Śniadek w przemówieniu pod Ministerstwem Gospodarki podkreślał, że „Solidarność” reprezentuje setki tysięcy polskich pracowników: „Mówimy dziś głosem wszystkich pracowników, nie tylko w obronie naszych zakładów pracy.

13 grudnia - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

W dniu 13 grudnia br. Małopolska „Solidarność” tradycyjnie uczciła pamięć ofiar stanu wojennego. W Bazylice Mariackiej w Krakowie została odprawiona msza św. za ojczyznę w 28. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – w intencji ofiar tego okresu oraz beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, w której licznie uczestniczyli członkowie związku, działacze opozycyjni, przedstawiciele władz miasta, posłowie i wszyscy ci, którzy w ten sposób chcieli oddać hołd tym, którzy poświęcili zdrowie i życie za niepodległą Polskę.

Odeszła Wanda Żychowska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 12 grudnia 2009 r.
Wandy Żychowskiej
profesora szkoły średniej i pedagoga, wieloletniej działaczki NSZZ „Solidarność”, przewodniczącej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, wieloletniego członka Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Człowieka wielkiego serca i wrażliwości.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążona w smutku
Małopolska „Solidarność”

Małopolska „Solidarność” na ulicach Poznania - oczami uczestnika

23 października 2009 r. odbyła się w Poznaniu manifestacja „Solidarności” w obronie zakładów H. Cegielski - Poznań S.A. oraz innych zakładów pracy. Rząd PO-PSL doprowadził do sytuacji, że ponad 500 pracowników Cegielskiego straci pracę. Z tytułu upadku przemysłu stoczniowego w Polsce zagrożonych jest około 80 tys. miejsc pracy kooperantów.

Pikieta pod Kuźnią „Glinik”

W samo południe, 20 października br. w Gorlicach odbyła się manifestacja, której organizatorem była KM NSZZ „Solidarność” Kuźni „Glinik” i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników FM „Glinik” S.A. Pod siedzibą zarządu Kuźni „Glinik” zebrali się licznie pracownicy zakładu, by wyrazić swoje rozgoryczenie sytuacją w jakiej znalazła się spółka. Przedstawiciele protestujących złożyli na ręce dyrektora spółki petycje, w których żądali wycofania procedury zwolnień grupowych oraz podania się dyrekcji do dymisji.

Trudna sytuacja Kuźni „Glinik”

W lutym 2009 roku Zarząd Kuźni „Glinik” Sp. z o.o. zawiadomił działające w spółce związki zawodowe o zamiarze zwolnienia 80 pracowników. Nie chcąc dopuścić do takiej sytuacji, za zgodą pracowników, związki zawodowe zawarły porozumienie, zakładające że nie będzie zwolnień grupowych w zamian za obniżenie wymiaru czasu pracy i płacy na 4/5 etatu, które będzie obowiązywało do końca sierpnia br.

„Bo leczył rany zbolałych serc...”

13 października br. był dla dębiczan dniem szczególnym. W tym to dniu w Kościele Miłosierdzia Bożego, odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, Kapelana Solidarności. Obchody 25. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego poprzedziło spotkanie członków Prezydium Małopolskiej „Solidarności” ze Starostą i Burmistrzem Dębicy. Następnie nastąpiła część robocza Prezydium w biurze Oddziału. O godzinie 15.30 Przewodniczący ZR Małopolska Wojciech Grzeszek wraz z członkami Prezydium spotkał się z przedstawicielami Komisji Zakładowych z terenu działania Oddziału Nr 5 w Dębicy.

Utrzymanie miejsc pracy - polską racją stanu

Cztery godziny trwało spotkanie Janusza Śniadka z członkami Zarządu Regionu w dniu 24 września br. Dyskusja dotyczyła m.in. funkcjonowania władz krajowych, pomysłów na zwiększenie skuteczności w negocjacjach na poziomie krajowym oraz koniecznym reformom wewnątrz związku.

Szachy Solidarności

13 września 2009 r. z okazji 29. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Miejskim Domu Kultury w Bochni odbył się turniej szachowy o Puchar Solidarności. W turnieju udział wzięło 20 uczestników: najmłodszy miał 9, a najstarszy 70 lat. Przed południem nastąpiło oficjalne otwarcie turnieju. Przed jego rozpoczęciem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno propagatora turnieju kolegi Zdzisława Rybki. Zwycięzcą turnieju został już po raz piąty Damian Wcisło, nagrody dla zwycięzcy oraz uczestników, którzy zajęli miejsca 2-6, wręczali przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek i burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz.

Subskrybuje zawartość