Kolejna sprawa do Prokuratury - sytuacja w "Gliniku"

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach podczas swego posiedzenia w dniu 3 lutego br. w punkcie omówienia sytuacji w poszczególnych spółkach podjęła uchwałę o skierowaniu pisma do Prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych i Sanatoryjno-Wypoczynkowych „Glinik”.
Nieprawidłowości mogą dotyczyć m.in. podpisanej umowy na dzierżawę hotelu, rozbudowy bazy nad zalewem Klimkówka oraz sposobu zarządzania spółką. Przyjrzeć należy się również nadzorowi właścicielskiemu, a może jego braku.
Odrębną sprawą jest trudna sytuacja Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik”. Na dzień pisania tych słów zaległości pracodawcy względem pracowników w wypłacie wynagrodzeń wynoszą około 2,5 miesiąca.

Szkolić związkowców

W dniach od 7 do 10 lutego 2011 roku w Gorlicach odbyło się szkolenie działaczy związkowych pod nazwą „Konstruktywny dialog” – program kompetencji lidera NSZZ „Solidarność”. Organizatorem szkolenia jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu uczestniczyła grupa działaczy Związku Zawodowego „Solidarność” z terenu Powiatu Gorlickiego.

Zapraszamy na szkolenia!

Szkolenie skarbników

9 marca 2011 r., godz. 10.00, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

Szkolenie członków komisji rewizyjnych

14 lutego 2011 r., godz. 11.00, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

Solidarność to wciąż wyzwanie!

Wspomnienia, miłe spotkanie po latach, ale także refleksje nad obecną Polską towarzyszyły uczestnikom zjazdu osób internowanych i więzionych w stanie wojennym, który w dniu 22 stycznia 2011 r. obył się w Nowym Wiśniczu. Styczniowe zjazdy internowanych i więzionych w stanie wojennym wpisały się już w kalendarz Małopolskiej „Solidarności”. Także tym razem pod Bochnię zjechało się ok. 200 członków i sympatyków związku, wśród których olbrzymią grupę stanowiły osoby internowane w grudniu 1981 r. w wiśnickim więzieniu.

Zmarł Tadeusz Chwastek

Z głębokim bólem przyjęłiśmy wiadomość o śmierci w dniu 19 stycznia 2011 r.
ŚP
Tadeusza Chwastka

wieloletniego członka NSZZ "Solidarność", członka Zarządu Regionu Małopolskiego, delegata na WZD Regionu Małopolskiego, przewodniczącego Sekcji Regionalnej Pracowników PKS, a następnie Sekcji Krajowej Pracowników PKS.
Msza św. żałobna przy Zmarłym odprawiona zostanie w czwartek, dnia 27 stycznia 2011 roku o godzinie 13.00 w nowej kaplicy na cmentarzu Batowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Prośba o pomoc

Koleżanki i Koledzy!
Dnia 21 listopada 2010 r. w pożarze stracił cały dobytek, tj. dom mieszkalny, stodołę, stajnię oraz inne budynki gospodarcze nasz kolega Jan Buczek - przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MKZ w Nowym Targu. Straty materialne szacowane są na około 150 tysięcy złotych. Apeluję o pomoc dla naszego kolegi - tel. 501 689-791.

Kierownik Oddziału Nr 6
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność"
Jan Sułkowski

Pielgrzymki do Rzymu - Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II

Przedstawiamy propozycję wyjazdu na pielgrzymki do Rzymu na uroczystość Beatyfiacji Ojca Świętego Jana Pawła II z Biurem Podróży Soltur. Ceny pielgrzymek dla członków "Solidarności".
Włochy 5 dni, 28.04-02.05.2011 r. - program nr 1
Włochy 6 dni, 28.04-03.05.2011 r. - program nr 2
Włochy 8 dni, 26.04-03.05.2011 r. - program nr 3

Zebranie Klubu Społecznej Inspekcji Pracy

Informujemy, że zebranie inaugurujące działalność Klubu Społecznej Inspekcji Pracy odbędzie się w dniu 16 lutego 2011 r. o godz. 12.00 w sali 411, pl. Szczepański 5, Kraków. Na zebranie serdecznie zapraszamy.

Zabierzcie miłość ze sobą. Opłatek Małopolskiej „Solidarności”

Tradycyjnie styczniowe posiedzenie Zarządu Regionu w dniu 5 stycznia br. połączone było z opłatkiem Małopolskiej „Solidarności”. W sali Domu Kultury Kolejarza w Krakowie zgromadziło się ok. 200 członków i sympatyków „Solidarności”, którzy wysłuchali m.in. życzeń duszpasterza Małopolskiej „Solidarności” – ks. Władysława Palmowskiego.

Posiedzenie Zarządu Regionu

Zadaniom „Solidarności” w najbliższych miesiącach oraz problemom służby zdrowia poświęcone było styczniowe posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Gościem obrad w dniu 5 stycznia br. był Zastępca Przewodniczącego KK – Tadeusz Majchrowicz.

Subskrybuje zawartość