Dumni z naszych sztandarów

Sztandary od zawsze odgrywały olbrzymią rolę w historii NSZZ „Solidarność”. Od samego początku pozwalały na identyfikację i świadczyły o przywiązaniu do idei Polskiego Sierpnia. Umieszczane na nich treści bezpośrednio nawiązywały do ideałów, na których została zbudowana „Solidarność”.

III Małopolska karczma piwna

W dniu 22 stycznia 2010 w komorze „Warszawa” w Kopalni Soli w Wieliczce odbyło się III małopolskie spotkanie gwarków (górników) kopalń leżących na terenie w Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Tradycją górniczą Śląska jest to, że po dwunastu miesiącach ciężkiej i niebezpiecznej pracy odbywają się coroczne spotkania biesiadne i ten zwyczaj wprowadzamy i u nas w kopalniach małopolskich. Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek. W asyście górniczych sztandarów honorową bardę górniczą (topór) Zbigniewowi Zarębskiemu wręczył przewodniczący NSZZ „Solidarność” Kopalni Soli w Wieliczce - Adam Gawlik.

Spotkanie opłatkowe w Tarnowie

17 stycznia już po raz dwunastym odbyło się opłatkowe spotkanie osób internowanych i prześladowanych w okresie komunizmu i środowisk solidarnościowo-niepodległościowych z Tarnowa, Dębicy, Mielca, Nowego Sącza, Łącka, Gorlic, Bochni i Brzeska. Organizatorami spotkania tradycyjnie byli tarnowski oddział „Solidarności” i Starostwo Powiatowe w Tarnowie. W spotkaniu wzięli także udział parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości ziemi tarnowskiej: Barbara Marianowska oraz Józef Rojek, Michał Wojtkiewicz i Jacek Pilch.

Sytuacja zakładów pracy w Gorlicach

Szpital w Gorlicach boryka się z problemami finansowymi. W program naprawczy dyrektor Szpitala wpisał, jako jeden z głównych sposobów poprawy sytuacji, włączenie Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego do struktur Szpitala. Pogotowie pozostaje w dobrej kondycji, ale do szpitala pasuje jak przysłowiowy kwiatek do kożuszka. Przewodniczący KZ Marian Pijanowski twierdzi: „Włączenie nas w struktury szpitala możnaby porównać do wlania szklanki wody do pełnego wiadra”.

Inauguracja 30-lecia Solidarności w Dębicy

Nie śpiewano co prawda „trzydzieści lat minęło”, lecz Wśród Nocnej Ciszy. 6 stycznia br. w Dębicy podczas spotkania opłatkowego, zainaugurowano obchody 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” z udziałem wielu wspaniałych gości, zaproszonych kapłanów: ks. Władysława Palmowskiego, który wygłosił homilię oraz ks. Andrzeja Jedynaka - długoletnich przyjaciół Małopolskiej „Solidarności” oraz naszych miejscowych kapłanów, z ks. Józefem Doboszem Diecezjalnym Duszpasterzem Ludzi Pracy na czele.

Odszedł Wojciech Kotarba

Odszedł od nas Człowiek wielkiego serca, Przyjaciel na każdy czas.
Z ogromnym smutkiem i przepełnieni żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszego Przyjaciela i Kolegi
Wojciecha Kotarby

Ratujmy polski przemysł

Pracy, opracowania systemu pomocy dla upadających zakładów pracy i branż oraz odpowiedzialności za zwalnianych pracowników domagali się członkowie NSZZ „Solidarność” podczas manifestacji zorganizowanej w Warszawie w dniu 15 grudnia 2009 r. Ponad 3 tysiące pracowników firm z branży stoczniowej, zbrojeniowej i kolejowej domagało się ratowania polskiego przemysłu. Janusz Śniadek w przemówieniu pod Ministerstwem Gospodarki podkreślał, że „Solidarność” reprezentuje setki tysięcy polskich pracowników: „Mówimy dziś głosem wszystkich pracowników, nie tylko w obronie naszych zakładów pracy.

13 grudnia - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

W dniu 13 grudnia br. Małopolska „Solidarność” tradycyjnie uczciła pamięć ofiar stanu wojennego. W Bazylice Mariackiej w Krakowie została odprawiona msza św. za ojczyznę w 28. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – w intencji ofiar tego okresu oraz beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, w której licznie uczestniczyli członkowie związku, działacze opozycyjni, przedstawiciele władz miasta, posłowie i wszyscy ci, którzy w ten sposób chcieli oddać hołd tym, którzy poświęcili zdrowie i życie za niepodległą Polskę.

Odeszła Wanda Żychowska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 12 grudnia 2009 r.
Wandy Żychowskiej
profesora szkoły średniej i pedagoga, wieloletniej działaczki NSZZ „Solidarność”, przewodniczącej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, wieloletniego członka Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Człowieka wielkiego serca i wrażliwości.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążona w smutku
Małopolska „Solidarność”

Małopolska „Solidarność” na ulicach Poznania - oczami uczestnika

23 października 2009 r. odbyła się w Poznaniu manifestacja „Solidarności” w obronie zakładów H. Cegielski - Poznań S.A. oraz innych zakładów pracy. Rząd PO-PSL doprowadził do sytuacji, że ponad 500 pracowników Cegielskiego straci pracę. Z tytułu upadku przemysłu stoczniowego w Polsce zagrożonych jest około 80 tys. miejsc pracy kooperantów.

Subskrybuje zawartość