Ruszyła akcja zbierania podpisów!

Solidarność rozpoczęła zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Postanowieniem nr 11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że Solidarność ma 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy. Mamy nadzieję, że pod tym projektem podpiszą się nie tylko członkowie Związku ale również wszyscy Polacy.

Zaprotestujmy w Krakowie razem – 25 maja 2011 r.!

Małopolska „Solidarność” gorąco zachęca do wzięcia udziału w organizowanej w Krakowie pikiecie przeciwko polityce rządu, która obniża poziom życia Polaków. W środę, 25 maja br. we wszystkich miastach wojewódzkich „Solidarność” będzie domagała się większej aktywności i skuteczności państwa w niesieniu pomocy osobom, które dotyka kryzys i bieda.

W Krakowie o godz. 14:45 przed Urzędem Wojewódzkim „Solidarność” organizuje pikietę, zwracając uwagę na szereg problemów, z którymi zmagają się Polacy i wysuwając postulaty w zakresie ich rozwiązywania.

Nasz związek żąda m.in. podniesienia płacy minimalnej, większej realnej pomocy najbiedniejszym, poszerzenia liczby osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej, skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem, oraz obniżenia akcyzy na paliwa.

Walczymy o wyższą płacę minimalną

Coraz trudniejsza sytuacja pracowników w Polsce, likwidacja miejsc pracy, obniżanie poziomu życia Polaków powodują coraz większą frustrację w naszym kraju. Na te problemy będzie zwracać uwagę rządzących „Solidarność” podczas manifestacji, które odbędą się w całym kraju w dniu 25 maja br.
Posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 5 maja br. dobitnie pokazało, jak coraz trudniej żyje się Polakom i jak praca w coraz mniejszym stopniu spełnia swoją podstawową rolę – zapewnienia środków na życie.

XXIX WZD „Glinik” S.A. w Gorlicach

XXIX Sprawozdawcze Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach odbyło się w czwartek 28 kwietnia 2011 r. w sali konferencyjnej biurowca Fabryki Maszyn „Glinik” S.A. Walne Zebranie zapoznało się i przyjęło sprawozdanie przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej oraz sprawozdanie Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Glinik za okres roku. Delegaci zapoznali się również z przyjętym preliminarzem budżetowym i polityką finansową organizacji związkowej na 2011 rok.

Kondolencje

Wielkiemu Przyjacielowi „Solidarności”
Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu

wyrazy szczerego i serdecznego współczucia z powodu
śmieci Mamy
składa Małopolska „Solidarność”

Obchodzy rocznicy katastrofy smoleńskiej w Brzesku

Brzeskie obchody rocznicy smoleńskiej rozpoczęły się występem grupy teatralnej działającej
w Miejskim Ośrodku Kultury. W programie znalazł się: wiersz „Modlitwa za Nich” Leszka Długosza, patriotyczna pieśń „Ojczyzno ma” napisana w 1981 r. w czasie stanu wojennego, utwór Aleksandra Rybczyńskiego zatytułowany „Prezydent Lech Kaczyński wkracza do nieba” oraz odczytano przemówienie, które rok temu Prezydent RP Lech Kaczyński przygotował na zaplanowaną na 10 kwietnia wizytę w Katyniu.  

Pierwsza rocznica tragedii smoleńskiej

W dniu 10 kwietnia 2011 r. odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą tragedii smoleńskiej. Na zaproszenie metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza członkowie naszego związku, w tym przewodniczący Piotr Duda i członkowie prezydium KK, uczestniczyli w uroczystej mszy św. na Wawelu. - Wasz ból był i jest naszym wspólnym bólem. Wasza nadzieja jest naszą nadzieją - zapewnił zebranych kapłan. - Niech nas zespoli wspólna modlitwa. Niech ona będzie większa od wszelkich różnic i podziałów, także politycznych, jakże ulotnych i pozbawionych głębszego sensu w obliczu ostatecznych spraw życia i śmierci - mówił kard. Dziwisz.

Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej w Gorlicach

Obchodzono I rocznicę katastrofy smoleńskiej, dlatego w Gorlicach, jak i w wielu miejscach w Polsce pamiętamy o tych tragicznych wydarzeniach. W poniedziałek 4 kwietnia 2011 roku w Kinie Wiarus odbyły się okolicznościowe uroczystości. Organizatorami byli: Barbara Bartuś, Poseł na Sejm RP, Stanisław Kogut, Senator RP, Klub Gazety Polskiej Oddział w Gorlicach oraz Biuro Oddziału NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego w Gorlicach.

Euromanifestacja w Budapeszcie

Kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Europy protestowało 9 kwietnia br. w Budapeszcie przeciwko cięciom wydatków publicznych i wynagrodzeń oraz postępującemu rozwarstwieniu społecznemu. Wśród nich - kilkusetosobowa delegacja NSZZ „Solidarność”. Do stolicy Węgier przyjechali przedstawiciele organizacji związkowych afiliowanych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. „Sprawiedliwość społeczna”, „Wasza chciwość – nasz kryzys.

Subskrybuje zawartość